วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.

ตั๋วสวนสนุก

Japan Disneyland

November 20, 2018