วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
(HKSZTG) HONGKONG SHENZHEN NONGPING BY TG

(HKSZTG) HONGKONG SHENZHEN NONGPING BY TG

CODE MPWT190171 3วัน 2คืน
วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง - กระเช้านองปิง 360 – หมู่บ้านวัฒนธรรม - ห้าง City Gate Outlet - เซินเจิ้น วันที่สองของการเดินทาง วัดกวนอู Kuan Au Temple - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ - Lowu Center - The Music Fountain of sea world shenzhen วันที่สามของการเดินทาง วัดแชกงหมิว - วัดหว่องไท่ซิน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย – ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ
เดินทางช่วง
22 พ.ย. 62 - 29 ธ.ค. 62 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )
สถานที่เที่ยวและช้อป
กระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา , City Gate Outlet , Lowu Center , ย่านจิมซาจุย
พักโรงแรม
3 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 8,555 12,055 8,555 11,555 11,555 แสดง จอง
23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 8,555 12,055 8,555 11,555 11,555 แสดง จอง
29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 8,555 12,055 8,555 11,555 11,555 แสดง จอง
6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 8,555 12,055 8,555 11,555 11,555 แสดง จอง
7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 8,555 12,055 8,555 11,555 11,555 แสดง จอง
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 8,555 12,055 8,555 11,555 11,555 แสดง จอง
14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 8,555 12,055 8,555 11,555 11,555 แสดง จอง
20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 14,555 18,055 14,555 17,555 17,555 แสดง จอง
21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 14,555 18,055 14,555 17,555 17,555 แสดง จอง
27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 14,555 18,055 14,555 17,555 17,555 แสดง จอง
โปรแกรมทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

(HKSZTG) HONGKONG SHENZHEN NONGPING BY TG
(HKSZTG) HONGKONG SHENZHEN NONGPING BY TG
ราคาเริ่มต้น 8,555
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน