วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
(HKSZTG) HONGKONG SHENZHEN NONGPING BY TG

(HKSZTG) HONGKONG SHENZHEN NONGPING BY TG

CODE MPWT190171 3วัน 2คืน
วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง - กระเช้านองปิง 360 – หมู่บ้านวัฒนธรรม - ห้าง City Gate Outlet - เซินเจิ้น วันที่สองของการเดินทาง วัดกวนอู Kuan Au Temple - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ - Lowu Center - The Music Fountain of sea world shenzhen วันที่สามของการเดินทาง วัดแชกงหมิว - วัดหว่องไท่ซิน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย – ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ
เดินทางช่วง
31 พ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 ( 57 ช่วงวันเดินทาง )
สถานที่เที่ยวและช้อป
กระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา , City Gate Outlet , Lowu Center , ย่านจิมซาจุย
พักโรงแรม
3 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
31 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
1 มิ.ย. 62 - 3 มิ.ย. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
6 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
13 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
15 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
23 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
4 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
11 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
14 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
18 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
19 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
25 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 13,999 18,499 13,999 16,599 16,599 แสดง Sold Out
1 ส.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
8 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 12,999 17,499 12,999 16,599 16,599 แสดง Sold Out
10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 12,999 17,499 12,999 16,599 16,599 แสดง Sold Out
15 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
22 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 10,999 15,499 10,999 14,599 14,599 แสดง Sold Out
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 8,555 12,055 8,555 11,555 11,555 แสดง Sold Out
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 8,555 12,055 8,555 11,555 11,555 แสดง Sold Out
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 8,555 12,055 8,555 11,555 11,555 แสดง Sold Out
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 8,555 12,055 8,555 11,555 11,555 แสดง Sold Out
21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 8,555 12,055 8,555 11,555 11,555 แสดง Sold Out
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 8,555 12,055 8,555 11,555 11,555 แสดง Sold Out
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 8,555 12,055 8,555 11,555 11,555 แสดง Sold Out
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 8,555 12,055 8,555 11,555 11,555 แสดง Sold Out
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 8,555 12,055 8,555 11,555 11,555 แสดง Sold Out
2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 8,555 12,055 8,555 11,555 11,555 แสดง Sold Out
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 8,555 12,055 8,555 11,555 11,555 แสดง Sold Out
9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 8,555 12,055 8,555 11,555 11,555 แสดง Sold Out
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 8,555 12,055 8,555 11,555 11,555 แสดง Sold Out
16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 8,555 12,055 8,555 11,555 11,555 แสดง Sold Out
22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 8,555 12,055 8,555 11,555 11,555 แสดง Sold Out
23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 8,555 12,055 8,555 11,555 11,555 แสดง Sold Out
29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 8,555 12,055 8,555 11,555 11,555 แสดง Sold Out
6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 8,555 12,055 8,555 11,555 11,555 แสดง Sold Out
7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 8,555 12,055 8,555 11,555 11,555 แสดง Sold Out
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 8,555 12,055 8,555 11,555 11,555 แสดง Sold Out
14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 8,555 12,055 8,555 11,555 11,555 แสดง Sold Out
20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 14,555 18,055 14,555 17,555 17,555 แสดง Sold Out
21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 14,555 18,055 14,555 17,555 17,555 แสดง Sold Out
27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 14,555 18,055 14,555 17,555 17,555 แสดง Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

(HKSZTG) HONGKONG SHENZHEN NONGPING BY TG
(HKSZTG) HONGKONG SHENZHEN NONGPING BY TG
ราคาเริ่มต้น 8,555
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน