วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
PROMOTION HONGKONG SHENZHEN SEP 19 BY CX

PROMOTION HONGKONG SHENZHEN SEP 19 BY CX

CODE MPWT190281
วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง - ห้าง City Gate Outlet – เซินเจิ้น วันที่สองของการเดินทาง วัดกวนอู Kuan Au Temple - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ - Lowu Center - น้ำพุThe Music Fountain of sea world shenzhen วันที่สามของการเดินทาง เซนเจิ้น-วัดแชกงหมิว- วัดหว่องไท่ซิน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย –ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ
เดินทางช่วง
( 0 ช่วงวันเดินทาง )
สถานที่เที่ยวและช้อป
City Gate Outlet , Lowu Center , ย่านจิมซาจุย
อาหาร
เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
พักโรงแรม
3 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ราคาอื่นๆ
โปรแกรมทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

PROMOTION HONGKONG SHENZHEN SEP 19 BY CX
PROMOTION HONGKONG SHENZHEN SEP 19 BY CX
ราคาเริ่มต้น 0
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน