วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
HONGKONG SHENZHEN SEP-OCT 19 BY HX

HONGKONG SHENZHEN SEP-OCT 19 BY HX

CODE MPWT190401 3วัน 2คืน
วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง - ห้าง City Gate Outlet – เซินเจิ้น วันที่สองของการเดินทาง วัดกวนอู Kuan Au Temple - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ - Lowu Center วันที่สามของการเดินทาง วัดแชกงหมิว- วัดหว่องไท่ซิน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย – ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ
เดินทางช่วง
1 ก.ย. 62 - 31 ต.ค. 62 ( 14 ช่วงวันเดินทาง )
พักโรงแรม
3 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
1 ก.ย. 62 - 3 ก.ย. 62 6,888 11,388 6,888 10,588 10,588 แสดง Sold Out
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 6,888 11,388 6,888 10,588 10,588 แสดง Sold Out
9 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 6,888 11,388 6,888 10,588 10,588 แสดง Sold Out
12 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 6,888 11,388 6,888 10,588 10,588 แสดง Sold Out
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 6,888 11,388 6,888 10,588 10,588 แสดง Sold Out
17 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 6,888 11,388 6,888 10,588 10,588 แสดง Sold Out
18 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 6,888 11,388 6,888 10,588 10,588 แสดง Sold Out
19 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 6,888 11,388 6,888 10,588 10,588 แสดง Sold Out
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 6,888 11,388 6,888 10,588 10,588 แสดง Sold Out
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 6,888 11,388 6,888 10,588 10,588 แสดง Sold Out
21 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 6,888 11,388 6,888 10,588 10,588 แสดง Sold Out
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 6,888 11,388 6,888 10,588 10,588 แสดง Sold Out
27 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 6,888 11,388 6,888 10,588 10,588 แสดง Sold Out
29 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 6,888 11,388 6,888 10,588 10,588 แสดง Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

HONGKONG SHENZHEN SEP-OCT 19 BY HX
HONGKONG SHENZHEN SEP-OCT 19 BY HX
ราคาเริ่มต้น 6,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน