วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
FDT 1-5 : เที่ยวฮ่องกงได้ทุกวันสบ๊ายสบาย

FDT 1-5 : เที่ยวฮ่องกงได้ทุกวันสบ๊ายสบาย

CODE MPWT190403 1วัน
เที่ยวฮ่องกงง่ายๆได้ทุกวัน , ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องความรักจะสำเร็จทุกประการ , สัการะท่านเทพเจ้าแชกง , ขอสุขภาพและความรักที่หวังต้าเซียน
เดินทางช่วง
16 ก.ค. 62 - 14 ก.ย. 62 ( 61 ช่วงวันเดินทาง )
สถานที่เที่ยวและช้อป
สัการะท่านแชกงพร้อมหมุนกังหันนำโชคให้สำเร็จตามความปราถณา , ชมความสวยงามของ 12 นักษัตรทีี่วัดหวังต้าเซียนและขอให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย , เดินช้อปปิ้งสุดชิวที่ถนนนาธาน
อาหาร
โจ๊กร้อนๆ เสริฟพร้อมกับ ขนมจีบกุ้งตัวโตๆ , ฮะเก๋าแท้รสชาติต้นตำหรับ และอาหารติ่มซ่ำแบบคนฮ่องกงดังเดิม
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
เด็ก
(มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
16 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
17 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
18 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
19 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
20 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
21 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
22 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
23 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
24 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
25 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
26 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
27 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
28 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
29 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
30 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
31 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
1 ส.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
2 ส.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
3 ส.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
4 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
5 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
6 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
7 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
8 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
9 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
10 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
11 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
12 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
13 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
14 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
15 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
16 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
17 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
18 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
19 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
20 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
21 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
22 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
23 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
24 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
25 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
26 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
27 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
28 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
29 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
30 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
31 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
1 ก.ย. 62 - 1 ก.ย. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
2 ก.ย. 62 - 2 ก.ย. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
3 ก.ย. 62 - 3 ก.ย. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
4 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
5 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
6 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
7 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
8 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
9 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
10 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
11 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
12 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
13 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
14 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 2,599 2,599 - 2,599 - แสดง Sold Out
โปรแกรมทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

FDT 1-5 : เที่ยวฮ่องกงได้ทุกวันสบ๊ายสบาย
FDT 1-5 : เที่ยวฮ่องกงได้ทุกวันสบ๊ายสบาย
ราคาเริ่มต้น 2,599
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน