วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ทัวร์อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8 วัน

ทัวร์อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8 วัน

CODE MPWT190429 8วัน 5คืน
ล่องเรือกอนโดล่า,นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
เดินทางช่วง
19 ต.ค. 62 - 6 ม.ค. 63 ( 16 ช่วงวันเดินทาง )
สถานที่เที่ยวและช้อป
โรม,นครรัฐวาติกัน,มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์,โคลอสเซียม,เขตเมืองเก่า,น้ำพุเทรวี่,วิหารแพนธีออน,บันไดเสปน,ปราโต้,หอเอนเมืองปิซ่า,เมสเตร้,เกาะเวนิส,สะพานถอนลมหายใจ,จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค,อินเทอร์ลาเค่น,กรินเดลวาลด์,ไคลน์ไชเด็ค,ดีจอง,ปารีส,พระราชวังแวร์ซายย์,ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างลาฟาแยต
อาหาร
ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
19 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 59,900 76,800 59,900 59,900 59,900 แสดง จอง
1 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 59,900 76,800 59,900 59,900 59,900 แสดง จอง
5 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 59,900 76,800 59,900 59,900 59,900 แสดง จอง
8 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 59,900 76,800 59,900 59,900 59,900 แสดง จอง
12 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 59,900 76,800 59,900 59,900 59,900 แสดง จอง
15 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 59,900 76,800 59,900 59,900 59,900 แสดง จอง
19 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 59,900 76,800 59,900 59,900 59,900 แสดง จอง
22 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 59,900 76,800 59,900 59,900 59,900 แสดง จอง
25 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 59,900 76,800 59,900 59,900 59,900 แสดง จอง
27 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 59,900 76,800 59,900 59,900 59,900 แสดง จอง
4 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 63,900 80,800 63,900 63,900 63,900 แสดง จอง
7 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 63,900 80,800 63,900 63,900 63,900 แสดง จอง
27 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 69,900 87,800 69,900 69,900 69,900 แสดง จอง
28 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 69,900 87,800 69,900 69,900 69,900 แสดง จอง
29 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 69,900 87,800 69,900 69,900 69,900 แสดง จอง
30 ธ.ค. 62 - 6 ม.ค. 63 69,900 87,800 69,900 69,900 69,900 แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8 วัน
ทัวร์อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8 วัน
ราคาเริ่มต้น 59,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน