วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
HC17-CX Fine Day Hkg-Szx-Dongguan 3 Days

HC17-CX Fine Day Hkg-Szx-Dongguan 3 Days

CODE MPWT190564 3วัน 2คืน
สะพานแก้ว 3 มิติ
เดินทางช่วง
30 ส.ค. 62 - 30 มี.ค. 63 ( 28 ช่วงวันเดินทาง )
สถานที่เที่ยวและช้อป
เจ้าแม่กวนอิม,แชกง,รีพลัสเบย์,ช้อปปิ้งหลอหวู่,ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
อาหาร
ซีฟุู้ด,ไวน์แดง,ห่านย่าง
พักโรงแรม
3 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 8,999 12,499 - 8,999 8,999 แสดง Sold Out
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 8,999 12,499 - 8,999 8,999 แสดง Sold Out
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 8,999 12,499 - 8,999 8,999 แสดง Sold Out
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 9,999 13,499 - 9,999 9,999 แสดง Sold Out
4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 8,999 13,499 8,999 8,999 8,999 แสดง Sold Out
11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 11,999 16,499 11,999 11,999 8,999 แสดง Sold Out
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 12,999 17,499 12,999 12,999 12,999 แสดง Sold Out
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 11,999 16,499 11,999 11,999 11,999 แสดง Sold Out
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 8,999 12,499 8,999 8,999 11,999 แสดง Sold Out
9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 8,999 12,499 8,999 8,999 8,999 แสดง Sold Out
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 8,999 12,499 8,999 8,999 8,999 แสดง Sold Out
16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 8,999 12,499 8,999 8,999 8,999 แสดง Sold Out
22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 8,999 12,499 8,999 8,999 8,999 แสดง Sold Out
23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 8,999 12,499 8,999 8,999 8,999 แสดง Sold Out
29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 8,999 12,499 8,999 8,999 8,999 แสดง Sold Out
30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 8,999 12,499 8,999 8,999 8,999 แสดง Sold Out
6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 11,999 16,499 11,999 11,999 11,999 แสดง Sold Out
7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 11,999 16,499 11,999 11,999 11,999 แสดง Sold Out
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 6,999 10,499 6,999 6,999 6,999 แสดง Sold Out
14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 6,999 10,499 6,999 6,999 6,999 แสดง Sold Out
20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 6,999 10,499 6,999 6,999 6,999 แสดง Sold Out
21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 6,999 10,499 6,999 6,999 6,999 แสดง Sold Out
15 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 9,999 13,499 9,999 9,999 9,999 แสดง Sold Out
22 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 9,999 13,499 9,999 9,999 9,999 แสดง Sold Out
7 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 9,999 13,499 9,999 9,999 9,999 แสดง Sold Out
14 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 9,999 13,499 9,999 9,999 9,999 แสดง Sold Out
21 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 9,999 13,499 9,999 9,999 9,999 แสดง Sold Out
28 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 9,999 13,499 9,999 9,999 9,999 แสดง Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

HC17-CX Fine Day Hkg-Szx-Dongguan 3 Days
HC17-CX Fine Day Hkg-Szx-Dongguan 3 Days
ราคาเริ่มต้น 6,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน