วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ZSIN03 สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [เลสโก สิงโตทะเล] 3D 2N SQ

ZSIN03 สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [เลสโก สิงโตทะเล] 3D 2N SQ

CODE MPWT190651 3วัน 2คืน
ชมน้ำตกในอาคาร Jewel Changi Airport ที่สูงที่สุดในโลก
เดินทางช่วง
2 ม.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 ( 30 ช่วงวันเดินทาง )
สถานที่เที่ยวและช้อป
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง,เมอร์ไลออน พาร์ค,การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์,ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show,วัดเจ้าแม่กวนอิม,วัดพระเขี้ยวแก้ว,
อาหาร
พิเศษ!! ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
2 ม.ค. 63 - 4 ม.ค. 63 11,999 15,999 - 11,999 10,999 แสดง Sold Out
3 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 11,999 15,999 - 11,999 10,999 แสดง Sold Out
4 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 11,999 15,999 - 11,999 10,999 แสดง Sold Out
9 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 12,999 16,999 - 12,999 11,999 แสดง Sold Out
10 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 12,999 16,999 - 12,999 11,999 แสดง Sold Out
11 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 12,999 16,999 - 12,999 11,999 แสดง Sold Out
16 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 12,999 16,999 - 12,999 11,999 แสดง Sold Out
17 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 12,999 16,999 - 12,999 11,999 แสดง Sold Out
18 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 12,999 16,999 - 12,999 11,999 แสดง Sold Out
30 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 12,999 16,999 - 12,999 11,999 แสดง Sold Out
31 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 12,999 16,999 - 12,999 11,999 แสดง Sold Out
1 ก.พ. 63 - 3 ก.พ. 63 12,999 16,999 - 12,999 11,999 แสดง Sold Out
6 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 12,999 16,999 - 12,999 11,999 แสดง Sold Out
7 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 13,999 17,999 - 13,999 12,999 แสดง Sold Out
8 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 14,999 18,999 - 14,999 13,999 แสดง Sold Out
15 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 12,999 16,999 - 12,999 11,999 แสดง Sold Out
20 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 12,999 16,999 - 12,999 11,999 แสดง Sold Out
21 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 12,999 16,999 - 12,999 11,999 แสดง Sold Out
22 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 12,999 16,999 - 12,999 11,999 แสดง Sold Out
27 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 11,999 15,999 - 11,999 10,999 แสดง Sold Out
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 12,999 16,999 - 12,999 11,999 แสดง Sold Out
7 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 12,999 16,999 - 12,999 11,999 แสดง Sold Out
12 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 12,999 16,999 - 12,999 11,999 แสดง Sold Out
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 12,999 16,999 - 12,999 11,999 แสดง Sold Out
14 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 12,999 16,999 - 12,999 11,999 แสดง Sold Out
19 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 13,999 17,999 - 13,999 12,999 แสดง Sold Out
20 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 13,999 17,999 - 13,999 12,999 แสดง Sold Out
21 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 13,999 17,999 - 13,999 12,999 แสดง Sold Out
26 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 13,999 17,999 - 13,999 12,999 แสดง Sold Out
27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 13,999 17,999 - 13,999 12,999 แสดง Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZSIN03 สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [เลสโก สิงโตทะเล] 3D 2N SQ
ZSIN03 สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [เลสโก สิงโตทะเล] 3D 2N SQ
ราคาเริ่มต้น 11,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน