วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
  • ทัวร์ไต้หวัน
  • ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เจี้ยอี้ อาลีซาน (กำปั่นทอง ละอองฟ้า)
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เจี้ยอี้ อาลีซาน (กำปั่นทอง ละอองฟ้า)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เจี้ยอี้ อาลีซาน (กำปั่นทอง ละอองฟ้า)

CODE MPWT190752 4วัน 3คืน
เมืองไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร)-ตลาดซีเหมินติง ไถจง-หนานโถว-หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ-วัดเหวินหวู่
เดินทางช่วง
5 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )
สถานที่เที่ยวและช้อป
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ
อาหาร
ปลาประธานาธิบดี,สเต็ก+สลัดบาร์ ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก,ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 23,900 27,800 - 23,900 22,900 แสดง จอง
22 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 22,900 26,800 - 22,900 21,900 แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เจี้ยอี้ อาลีซาน (กำปั่นทอง ละอองฟ้า)
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เจี้ยอี้ อาลีซาน (กำปั่นทอง ละอองฟ้า)
ราคาเริ่มต้น 22,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน