วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
  • ทัวร์ญี่ปุ่น
  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ [เลสโก โตเกียว เพลินหิมะขาว] 5D3N_SLznrt26
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ [เลสโก โตเกียว เพลินหิมะขาว] 5D3N_SLznrt26

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ [เลสโก โตเกียว เพลินหิมะขาว] 5D3N_SLznrt26

CODE MPWT190807 5วัน 3คืน
สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกีฟูจิเท็น ชมความงามสวยงามของน้ำตกเคง่อน ณ เมืองนิกโก้ เที่ยวครบ ใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระ
เดินทางช่วง
1 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 ( 31 ช่วงวันเดินทาง )
สถานที่เที่ยวและช้อป
🚌ใช้รถทุกวัน 🥢เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น 🚈ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ ⛩ศาลเจ้าโทโชกุ 🏠หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค 🍁ชมสะพานชินเคียว 1 ใน 3 ที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น 💧ทะเลสาบชูเช็นจิ / ชมน้ำตกเคง่อน ♨️พิเศษ!! แช่ออนเซ็น
อาหาร
🦀พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
1 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 24,999 32,999 - 24,999 24,999 แสดง Sold Out
2 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 25,999 33,999 - 25,999 25,999 แสดง Sold Out
3 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 29,999 37,999 - 29,999 29,999 แสดง Sold Out
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 29,999 37,999 - 29,999 29,999 แสดง Sold Out
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 29,999 37,999 - 29,999 29,999 แสดง Sold Out
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 29,999 37,999 - 29,999 29,999 แสดง Sold Out
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 29,999 37,999 - 29,999 29,999 แสดง Sold Out
8 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 25,999 33,999 - 25,999 25,999 แสดง Sold Out
9 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 25,999 33,999 - 25,999 25,999 แสดง Sold Out
10 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 24,999 32,999 - 24,999 24,999 แสดง Sold Out
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 25,999 33,999 - 25,999 25,999 แสดง Sold Out
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 25,999 33,999 - 25,999 25,999 แสดง Sold Out
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 25,999 33,999 - 25,999 25,999 แสดง Sold Out
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 25,999 33,999 - 25,999 25,999 แสดง Sold Out
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 24,999 32,999 - 24,999 24,999 แสดง Sold Out
16 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 24,999 32,999 - 24,999 24,999 แสดง Sold Out
17 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 24,999 32,999 - 24,999 24,999 แสดง Sold Out
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 25,999 33,999 - 25,999 25,999 แสดง Sold Out
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 25,999 33,999 - 25,999 25,999 แสดง Sold Out
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 25,999 33,999 - 25,999 25,999 แสดง Sold Out
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 25,999 33,999 - 25,999 25,999 แสดง Sold Out
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 25,999 33,999 - 25,999 25,999 แสดง Sold Out
23 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 27,999 35,999 - 27,999 27,999 แสดง Sold Out
24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 27,999 35,999 - 27,999 27,999 แสดง Sold Out
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 27,999 35,999 - 27,999 27,999 แสดง Sold Out
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 35,999 43,999 - 35,999 35,999 แสดง Sold Out
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 35,999 43,999 - 35,999 35,999 แสดง Sold Out
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 35,999 43,999 - 35,999 35,999 แสดง Sold Out
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 35,999 43,999 - 35,999 35,999 แสดง Sold Out
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 35,999 43,999 - 35,999 35,999 แสดง Sold Out
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 31,999 39,999 - 31,999 31,999 แสดง Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ [เลสโก โตเกียว เพลินหิมะขาว] 5D3N_SLznrt26
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ [เลสโก โตเกียว เพลินหิมะขาว] 5D3N_SLznrt26
ราคาเริ่มต้น 24,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน