วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ทัวร์ญี่ปุ่น HJT-SL53-B03 HAPPY TOKYO SUPER SURPRISE UPDATE 17/03/2020

ทัวร์ญี่ปุ่น HJT-SL53-B03 HAPPY TOKYO SUPER SURPRISE UPDATE 17/03/2020

CODE MPWT200199 5วัน 3คืน
โอชิโนะ ฮัคไค ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด หุบเขาโอวาคุดานิ ภูเขาไฟฟูจิ
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. 63 - 2 ก.ย. 63 ( 39 ช่วงวันเดินทาง )
สถานที่เที่ยวและช้อป
DUTY FREE
อาหาร
บุฟเฟ่ต์ขาปู
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
3 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 19,999 28,899 19,999 19,999 - แสดง จอง
5 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
6 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
10 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
13 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
17 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
19 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
20 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
24 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
27 มิ.ย. 63 - 1 ก.ค. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
1 ก.ค. 63 - 5 ก.ค. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
3 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 28,999 38,899 28,999 28,999 - แสดง จอง
4 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63 28,999 38,899 28,999 28,999 - แสดง จอง
8 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
10 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
11 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
15 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
17 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
18 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
22 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 28,999 38,899 28,999 28,999 - แสดง จอง
24 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 28,999 38,899 28,999 28,999 - แสดง จอง
25 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63 28,999 38,899 28,999 28,999 - แสดง จอง
29 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
31 ก.ค. 63 - 4 ส.ค. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
1 ส.ค. 63 - 5 ส.ค. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
5 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
7 ส.ค. 63 - 11 ส.ค. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
8 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
12 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 29,999 39,899 29,999 29,999 - แสดง จอง
14 ส.ค. 63 - 18 ส.ค. 63 29,999 39,899 29,999 29,999 - แสดง จอง
15 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63 29,999 39,899 29,999 29,999 - แสดง จอง
19 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
21 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
22 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
26 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
28 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง
29 ส.ค. 63 - 2 ก.ย. 63 22,999 31,899 22,999 22,999 - แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น HJT-SL53-B03 HAPPY TOKYO SUPER SURPRISE UPDATE 17/03/2020
ทัวร์ญี่ปุ่น HJT-SL53-B03 HAPPY TOKYO SUPER SURPRISE UPDATE 17/03/2020
ราคาเริ่มต้น 19,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน