วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
  • ทัวร์เวียดนาม
  • ทัวร์เวียดนามเหนือ VNHAN07 ซาปา ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซุปตาร์ ซาปาโซคูลภาค 2 (บินเช้า-กลับเย็น) 5D 4N VN
ทัวร์เวียดนามเหนือ VNHAN07 ซาปา ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซุปตาร์ ซาปาโซคูลภาค 2 (บินเช้า-กลับเย็น) 5D 4N VN

ทัวร์เวียดนามเหนือ VNHAN07 ซาปา ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซุปตาร์ ซาปาโซคูลภาค 2 (บินเช้า-กลับเย็น) 5D 4N VN

CODE MPWT200202 5วัน 4คืน
พักที่เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม 2 คืน,ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน
เดินทางช่วง
5 ส.ค. 63 - 28 ก.ย. 63 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )
สถานที่เที่ยวและช้อป
สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าม้ง,สลับกับบรรยากาศนาขั้นบันไดที่หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต,ชมน้ำตกที่สวยและใหญ่ที่สุดกันที่น้ำตกซิลเวอร์,ล่องเรืออ่าวฮาลอง,ชมถ้ำนางฟ้า,ขึ้นกระเช้าสองชั้นสู่สวนสนุกฮาลองปาร์ค ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel,ล่องเรือชมมรดกโลกจ่างอาน
อาหาร
ภัตตาคารบนเรือ เมนูอาหารทะเล+ไวน์แดงดาลัด
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
5 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 14,888 19,388 - 14,888 14,888 แสดง จอง
12 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 15,888 20,388 - 15,888 15,888 แสดง จอง
19 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 14,888 19,388 - 14,888 14,888 แสดง จอง
26 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 14,888 19,388 - 14,888 14,888 แสดง จอง
2 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 14,888 19,388 - 14,888 14,888 แสดง จอง
9 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 14,888 19,388 - 14,888 14,888 แสดง จอง
18 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63 14,888 19,388 - 14,888 14,888 แสดง จอง
24 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 14,888 19,388 - 14,888 14,888 แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนามเหนือ VNHAN07 ซาปา ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซุปตาร์ ซาปาโซคูลภาค 2 (บินเช้า-กลับเย็น) 5D 4N VN
ทัวร์เวียดนามเหนือ VNHAN07 ซาปา ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซุปตาร์ ซาปาโซคูลภาค 2 (บินเช้า-กลับเย็น) 5D 4N VN
ราคาเริ่มต้น 14,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน