วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ทัวร์เวียดนามเหนือ ZHAN17 ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน เลทส์โก ดาวหลงฟ้า 5D 4N VN

ทัวร์เวียดนามเหนือ ZHAN17 ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน เลทส์โก ดาวหลงฟ้า 5D 4N VN

CODE MPWT200221 5วัน 4คืน
🌟 เที่ยวสุดคุ้ม เที่ยวครบทุกจุดเวียดนามเหนือ สัมผัสธรรมชาติและอากาศหนาวฟินๆ พิชิตยอดเขาฟานซิปัน ล่องเรือชมธรรมชาตินิงห์บิงห์และฮาลองเบย์
เดินทางช่วง
1 ส.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 ( 13 ช่วงวันเดินทาง )
สถานที่เที่ยวและช้อป
เมืองฮานอย,เมืองลาวไก,ด่านชายแดนเวียดนามจีน,ตลาดก๊กเลี้ยว,เมืองซาปา,ภูเขาปากมังกร,จุดชมวิวเมืองซาปา,โบสถ์ซาปา,ตลาดเลิฟมาเก็ต,นั่งรถไฟชมเมืองซาปา,นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน,หมู่บ้านก๊าดก๊าด,น้ำตกสีเงิน,ช้อปิ้งถนน36สาย
อาหาร
พิเศษ !! เมนูแซลมอนและ SEN BUFFET
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
1 ส.ค. 63 - 5 ส.ค. 63 13,999 17,899 - 13,999 13,999 แสดง Sold Out
6 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 13,999 17,899 - 13,999 13,999 แสดง Sold Out
8 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63 14,999 18,899 - 14,999 14,999 แสดง Sold Out
13 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 13,999 17,899 - 13,999 13,999 แสดง Sold Out
20 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 13,999 17,899 - 13,999 13,999 แสดง Sold Out
22 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63 13,999 17,899 - 13,999 13,999 แสดง Sold Out
29 ส.ค. 63 - 2 ก.ย. 63 13,999 17,899 - 13,999 13,999 แสดง Sold Out
3 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 12,999 16,899 - 12,999 12,999 แสดง Sold Out
5 ก.ย. 63 - 9 ก.ย. 63 13,999 17,899 - 13,999 13,999 แสดง Sold Out
10 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 13,999 17,899 - 13,999 13,999 แสดง Sold Out
12 ก.ย. 63 - 16 ก.ย. 63 13,999 17,899 - 13,999 13,999 แสดง Sold Out
17 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 13,999 17,899 - 13,999 13,999 แสดง Sold Out
26 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 13,999 17,899 - 13,999 13,999 แสดง Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนามเหนือ ZHAN17 ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน เลทส์โก ดาวหลงฟ้า 5D 4N VN
ทัวร์เวียดนามเหนือ ZHAN17 ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน เลทส์โก ดาวหลงฟ้า 5D 4N VN
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน