วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ทัวร์ลาว BT-LAO001 มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย 3D 2N FD

ทัวร์ลาว BT-LAO001 มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย 3D 2N FD

CODE MPWT200227 3วัน 2คืน
มนต์เสน่ห์เมืองมรดกโลก,ตักบาตรข้าวเหนียว,สัมผัสชีวิตตลาดเช้า
เดินทางช่วง
30 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )
สถานที่เที่ยวและช้อป
หลวงพระบาง,พระธาตุภูษี,ตลาดมืด,ตักบาตรข้าวเหนียว,บ้านผานม,ถ้ำติ่ง,บ้านช่างไห,น้ำตกตาดกวงชี,พิธีบายศรีสู่ขวัญ ,วัดเชียงทอง,วัดวิชุนราช,วัดใหม่สุวรรณภูมาราม,พระราชวังเก่า,หอพระบาง
อาหาร
อาหารพื้นเมือง
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
30 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 13,900 23,800 - 13,500 12,900 แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ลาว BT-LAO001 มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย 3D 2N FD
ทัวร์ลาว BT-LAO001 มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย 3D 2N FD
ราคาเริ่มต้น 13,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน