วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
HT-VAN1-BKK กรุงเทพ วันเดย์ทริป

HT-VAN1-BKK กรุงเทพ วันเดย์ทริป

CODE MPWT200351 1วัน 1คืน
กรุงเทพ – วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม-พระบรมมหาราชวัง -วัดพระแก้ว –วัดโพธิ์-วัดอรุณราชวราราม-เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอร์น
เดินทางช่วง
15 พ.ค. 64 - 15 พ.ค. 64 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )
สถานที่เที่ยวและช้อป
เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอร์น
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ
15 พ.ค. 64 - 15 พ.ค. 64 999 999 - - - แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

HT-VAN1-BKK กรุงเทพ วันเดย์ทริป
HT-VAN1-BKK กรุงเทพ วันเดย์ทริป
ราคาเริ่มต้น 999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน