วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
 HT-VAN31-BKKLEI เชียงคาน 3 วัน 1 คืน

HT-VAN31-BKKLEI เชียงคาน 3 วัน 1 คืน

CODE MPWT200352 3วัน 1คืน
กรุงเทพฯ-จ.เลย - วัดเนรมิตวิปัสสนา – พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน – เชียงคาน ถนนคนเดิน-ตักบาตรข้าวเหนียว – ข้าวปุ้นน้ำแจ่ว – สกายวอร์คเชียงคาน – ซื้อของฝาก – กรุงเทพฯ
เดินทางช่วง
19 พ.ย. 63 - 15 เม.ย. 64 ( 9 ช่วงวันเดินทาง )
สถานที่เที่ยวและช้อป
ถนนคนเดิน
อาหาร
ข้าวปุ้นน้ำแจ่ว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ
19 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63 3,999 4,999 - - - แสดง Sold Out
20 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 3,999 4,999 - - - แสดง Sold Out
5 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 3,999 4,999 - - - แสดง Sold Out
10 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 3,999 4,999 - - - แสดง Sold Out
31 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 4,999 5,999 - - - แสดง Sold Out
1 ม.ค. 64 - 3 ม.ค. 64 4,999 5,999 - - - แสดง Sold Out
26 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 3,999 4,999 - - - แสดง Sold Out
12 เม.ย. 64 - 14 เม.ย. 64 4,999 5,999 - - - แสดง Sold Out
13 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64 4,999 5,999 - - - แสดง Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

 HT-VAN31-BKKLEI เชียงคาน 3 วัน 1 คืน
HT-VAN31-BKKLEI เชียงคาน 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 3,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน