วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
HT-VAN1-BKKSKM อัมพวา  1 วัน

HT-VAN1-BKKSKM อัมพวา 1 วัน

CODE MPWT200354 1วัน 1คืน
กรุงเทพ-วัดเพชรสมุทรวรวิหาร(วัดบ้านแหลม)-อาสนวิหารพระแม่บังเกิด- อุทยาน ร.2-ค่ายบางกุ้ง- ตลาดน้ำอัมพวา-กรุงเทพ
เดินทางช่วง
19 พ.ย. 63 - 15 เม.ย. 64 ( 19 ช่วงวันเดินทาง )
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ
19 พ.ย. 63 - 19 พ.ย. 63 999 999 - - - แสดง Sold Out
20 พ.ย. 63 - 20 พ.ย. 63 999 999 - - - แสดง Sold Out
21 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63 999 999 - - - แสดง Sold Out
22 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 999 999 - - - แสดง Sold Out
23 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 999 999 - - - แสดง Sold Out
5 ธ.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63 999 999 - - - แสดง Sold Out
6 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 999 999 - - - แสดง Sold Out
10 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63 999 999 - - - แสดง Sold Out
12 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 999 999 - - - แสดง Sold Out
13 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 999 999 - - - แสดง Sold Out
31 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 999 999 - - - แสดง Sold Out
1 ม.ค. 64 - 1 ม.ค. 64 999 999 - - - แสดง Sold Out
2 ม.ค. 64 - 2 ม.ค. 64 999 999 - - - แสดง Sold Out
27 ก.พ. 64 - 27 ก.พ. 64 999 999 - - - แสดง Sold Out
28 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 999 999 - - - แสดง Sold Out
12 เม.ย. 64 - 12 เม.ย. 64 999 999 - - - แสดง Sold Out
13 เม.ย. 64 - 13 เม.ย. 64 999 999 - - - แสดง Sold Out
14 เม.ย. 64 - 14 เม.ย. 64 999 999 - - - แสดง Sold Out
15 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64 999 999 - - - แสดง Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

HT-VAN1-BKKSKM อัมพวา  1 วัน
HT-VAN1-BKKSKM อัมพวา 1 วัน
ราคาเริ่มต้น 999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน