วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
HT-VAN31-BKKUTH อุดร คำชะโนด 3 วัน 1 คืน

HT-VAN31-BKKUTH อุดร คำชะโนด 3 วัน 1 คืน

CODE MPWT200376 3วัน 2คืน
กรุงเทพ – วัดป่าภูก้อน – SKY WALK วัดผาตากเสื้อ – ถ้ำดินเพียง-คำชะโนด – ตลาดผ้านาข่า - กรุงเทพ
เดินทางช่วง
20 พ.ย. 63 - 15 เม.ย. 64 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
20 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 4,999 5,999 - 4,999 3,499 แสดง Sold Out
4 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 4,999 5,999 - 4,999 3,499 แสดง Sold Out
10 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 4,999 5,999 - 4,999 3,499 แสดง Sold Out
25 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 4,999 5,999 - 4,999 3,499 แสดง Sold Out
31 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 5,999 7,499 - 5,999 4,499 แสดง Sold Out
1 ม.ค. 64 - 3 ม.ค. 64 5,999 7,499 - 5,999 4,499 แสดง Sold Out
12 ม.ค. 64 - 14 ม.ค. 64 4,999 5,999 - 4,999 3,499 แสดง Sold Out
13 ม.ค. 64 - 15 ม.ค. 64 4,999 5,999 - 4,999 3,499 แสดง Sold Out
27 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 4,999 5,999 - 4,999 3,499 แสดง Sold Out
12 เม.ย. 64 - 14 เม.ย. 64 4,999 5,999 - 4,999 3,499 แสดง Sold Out
13 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64 4,999 5,999 - 4,999 3,499 แสดง Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

HT-VAN31-BKKUTH อุดร คำชะโนด 3 วัน 1 คืน
HT-VAN31-BKKUTH อุดร คำชะโนด 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 4,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน