วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
HT-VZ21-BKKNST นครศรีธรรมราช

HT-VZ21-BKKNST นครศรีธรรมราช

CODE MPWT200378 2วัน 1คืน
สนามบินนครศรีธรรมราช- ตาพรานบุญ (วัดยางใหญ่) -วัดเจย์ดีย์(วัดไอ้ไข่)-สวนตาสวรรค์-หมู่บ้านคีรีวง – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร-สนามบินนครศรีธรรราช
เดินทางช่วง
19 พ.ย. 63 - 15 เม.ย. 64 ( 21 ช่วงวันเดินทาง )
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ
19 พ.ย. 63 - 20 พ.ย. 63 2,999 3,999 - - - แสดง Sold Out
20 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63 2,999 3,999 - - - แสดง Sold Out
21 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 2,999 3,999 - - - แสดง Sold Out
27 พ.ย. 63 - 28 พ.ย. 63 2,999 3,999 - - - แสดง Sold Out
5 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 2,999 3,999 - - - แสดง Sold Out
6 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 2,999 3,999 - - - แสดง Sold Out
10 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 2,999 3,999 - - - แสดง Sold Out
12 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 2,999 3,999 - - - แสดง Sold Out
19 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 2,999 3,999 - - - แสดง Sold Out
26 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 2,999 3,999 - - - แสดง Sold Out
30 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 3,400 4,400 - - - แสดง Sold Out
31 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 3,400 4,400 - - - แสดง Sold Out
1 ม.ค. 64 - 2 ม.ค. 64 3,400 4,400 - - - แสดง Sold Out
9 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64 2,999 3,999 - - - แสดง Sold Out
16 ม.ค. 64 - 17 ม.ค. 64 2,999 3,999 - - - แสดง Sold Out
23 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64 2,999 3,999 - - - แสดง Sold Out
30 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 2,999 3,999 - - - แสดง Sold Out
27 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 2,999 3,999 - - - แสดง Sold Out
12 เม.ย. 64 - 13 เม.ย. 64 3,400 4,400 - - - แสดง Sold Out
13 เม.ย. 64 - 14 เม.ย. 64 3,400 4,400 - - - แสดง Sold Out
14 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64 3,400 4,400 - - - แสดง Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

HT-VZ21-BKKNST นครศรีธรรมราช
HT-VZ21-BKKNST นครศรีธรรมราช
ราคาเริ่มต้น 2,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน