วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ทัวร์ยุโรป โรแมนติค ฝรั่งเศส 8วัน5คืน_EURO41 ROMANTIC FRANCE_EK

ทัวร์ยุโรป โรแมนติค ฝรั่งเศส 8วัน5คืน_EURO41 ROMANTIC FRANCE_EK

CODE MPWT210001 8วัน 5คืน
ปราสาทเชอนงโซ (CHÂTEAU DE CHENONCEAU วิหารมงแซงต์มิเชล (MONT SAINT MICHEL ABBEY) มหาวิหารรูอ็อง (ROUEN CATHEDRAL) ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ (ด้านนอก) - จัตุรัสคองคอร์ด
เดินทางช่วง
6 ต.ค. 64 - 6 พ.ค. 65 ( 23 ช่วงวันเดินทาง )
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
6 ต.ค. 64 - 13 ต.ค. 64 69,900 82,800 - 69,900 69,900 แสดง Sold Out
20 ต.ค. 64 - 27 ต.ค. 64 79,900 95,800 - 79,900 79,900 แสดง Sold Out
3 พ.ย. 64 - 10 พ.ย. 64 69,900 82,800 - 69,900 69,900 แสดง Sold Out
17 พ.ย. 64 - 24 พ.ย. 64 69,900 82,800 - 69,900 69,900 แสดง Sold Out
1 ธ.ค. 64 - 8 ธ.ค. 64 79,900 95,800 - 79,900 79,900 แสดง Sold Out
28 ธ.ค. 64 - 4 ม.ค. 65 79,900 95,800 - 79,900 79,900 แสดง Sold Out
21 ม.ค. 65 - 28 ม.ค. 65 69,900 82,800 - 69,900 69,900 แสดง Sold Out
26 ม.ค. 65 - 2 ก.พ. 65 69,900 82,800 - 69,900 69,900 แสดง Sold Out
7 ก.พ. 65 - 14 ก.พ. 65 69,900 82,800 - 69,900 69,900 แสดง Sold Out
18 ก.พ. 65 - 25 ก.พ. 65 69,900 82,800 - 69,900 69,900 แสดง Sold Out
21 ก.พ. 65 - 28 ก.พ. 65 69,900 82,800 - 69,900 69,900 แสดง Sold Out
1 มี.ค. 65 - 8 มี.ค. 65 69,900 82,800 - 69,900 69,900 แสดง Sold Out
6 มี.ค. 65 - 13 มี.ค. 65 69,900 82,800 - 69,900 69,900 แสดง Sold Out
17 มี.ค. 65 - 24 มี.ค. 65 69,900 82,800 - 69,900 69,900 แสดง Sold Out
22 มี.ค. 65 - 29 มี.ค. 65 69,900 82,800 - 69,900 69,900 แสดง Sold Out
1 เม.ย. 65 - 8 เม.ย. 65 69,900 82,800 - 69,900 69,900 แสดง Sold Out
8 เม.ย. 65 - 15 เม.ย. 65 69,900 82,800 - 69,900 69,900 แสดง Sold Out
9 เม.ย. 65 - 16 เม.ย. 65 79,900 95,800 - 79,900 79,900 แสดง Sold Out
10 เม.ย. 65 - 17 เม.ย. 65 79,900 95,800 - 79,900 79,900 แสดง Sold Out
11 เม.ย. 65 - 18 เม.ย. 65 79,900 95,800 - 79,900 79,900 แสดง Sold Out
12 เม.ย. 65 - 19 เม.ย. 65 79,900 95,800 - 79,900 79,900 แสดง Sold Out
22 เม.ย. 65 - 29 เม.ย. 65 69,900 82,800 - 69,900 69,900 แสดง Sold Out
29 เม.ย. 65 - 6 พ.ค. 65 69,900 82,800 - 69,900 69,900 แสดง Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ยุโรป โรแมนติค ฝรั่งเศส 8วัน5คืน_EURO41 ROMANTIC FRANCE_EK
ทัวร์ยุโรป โรแมนติค ฝรั่งเศส 8วัน5คืน_EURO41 ROMANTIC FRANCE_EK
ราคาเริ่มต้น 69,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน