วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ทัวร์ไทย เชียงใหม่ แม่แตง 3วัน2คืน_TH03

ทัวร์ไทย เชียงใหม่ แม่แตง 3วัน2คืน_TH03

CODE MPWT210015 3วัน 2คืน
สวนดอกไม้แม่ริม, แม่กำปอง, แม่แตง
เดินทางช่วง
7 พ.ย. 64 - 28 ธ.ค. 64 ( 13 ช่วงวันเดินทาง )
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ
7 พ.ย. 64 - 9 พ.ย. 64 7,999 9,999 - - - แสดง จอง
13 พ.ย. 64 - 15 พ.ย. 64 8,999 10,999 - - - แสดง จอง
16 พ.ย. 64 - 18 พ.ย. 64 7,999 9,999 - - - แสดง จอง
22 พ.ย. 64 - 24 พ.ย. 64 7,999 9,999 - - - แสดง จอง
27 พ.ย. 64 - 29 พ.ย. 64 8,999 10,999 - - - แสดง จอง
28 พ.ย. 64 - 30 พ.ย. 64 7,999 9,999 - - - แสดง จอง
2 ธ.ค. 64 - 4 ธ.ค. 64 7,999 9,999 - - - แสดง จอง
5 ธ.ค. 64 - 7 ธ.ค. 64 8,999 10,999 - - - แสดง จอง
11 ธ.ค. 64 - 13 ธ.ค. 64 8,999 10,999 - - - แสดง จอง
16 ธ.ค. 64 - 18 ธ.ค. 64 7,999 9,999 - - - แสดง จอง
18 ธ.ค. 64 - 20 ธ.ค. 64 8,999 10,999 - - - แสดง จอง
21 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64 7,999 9,999 - - - แสดง จอง
26 ธ.ค. 64 - 28 ธ.ค. 64 7,999 9,999 - - - แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไทย เชียงใหม่ แม่แตง 3วัน2คืน_TH03
ทัวร์ไทย เชียงใหม่ แม่แตง 3วัน2คืน_TH03
ราคาเริ่มต้น 7,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน