วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.

เอกสารอะไร? ใช้ขึ้นเครื่องบิน ในประเทศบ้างนะ

April 3, 2021 | by M.P. World Travel

เอกสารอะไร? ใช้ขึ้นเครื่องบินบ้างนะ
? ทอท. ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารเตรียมเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องในการแสดงตนขึ้นเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ โดยเฉพาะผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป "ไม่สามารถ" ใช้สูติบัตรเป็นเอกสารแสดงตน
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

Credited by : AOT Official