วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.

เกี่ยวกับเรา

under-title
about-logo

บริษัท เอ็ม.พี. เวิลด์ ทราเวล จำกัด
M.P. World Travel Co.,Ltd.

จดทะเบียนเมื่อ : วันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ : 0105554148670
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105554148670 (สำนักงานใหญ่)
ทุนจดทะเบียนบริษัท : 3,000,000 (สามล้านบาทถ้วน)
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ : 11/06711
ดำเนินกิจการโดย

ทีมงานหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีความรู้ความสามารถ
ความชำนาญในเส้นทางท่องเที่ยว ทีมงานและเจ้าหน้าที่
รวมถึงมัคคุเทศก์และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ได้ผ่านการอบรมจาก
สถาบันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ตามหลักสูตรที่สมาคมมัคคุเทศก์นำเที่ยวแห่งประเทศไทยกำหนด
และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกท่านเป้าหมายบริษัท

โดยบุคลากรของบริษัททุกคนมีความพร้อมทั้งในด้านการทำงาน ประสบการณ์
การดูแลเอาใจใส่ อีกทั้งเข้าใจถึงความต้องการของท่าน เพื่อตอบสนอง
ที่ให้บริการท่านด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง โดยมอบความประทับใจใน
บริการที่ดี กลับไปยังท่านให้ท่านเก็บความทรงจำที่มีรอยยิ้ม
ความประทับใจในการบริการ และกลับมาใช้บริการ และบอกต่อในเนื้องาน
ที่มีคุณภาพ จริงใจ ทุ่มเท ใส่ใจในการ บริการของบริษัทต่อไปไม่สิ้นสุด.