วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.

ทัวร์ราคาพิเศษ พบ 4 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม

CODE MPWT200209 3วัน 2คืน
วัดเชียงทอง,พระธาตุพูสี,น้ำตกกวางสี,พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง,บ่อน้ำพญานาค,ร่วมตักบาตรข้าวเหนียวสไตร์ชาวหลวงพระบาง
อาหารพื้นเมือง
วัดทาดหลวง,วัดใหม่สุวันพูมาราม,แม่น้ำโขง,แม่น้ำคาน,พระธาตุพูสี,พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง, วัดแสนสุขารมณ์ ,วัดเชียงทอง, น้ำตกกวางสี,ตลาดเช้า,ตักบาตรข้าวเหนียว,วัดพระธาตุหลวง,วัดธาตุหลวงเหนือ,วัดธาตุหลวงใต้,บ่อน้ำพญานาค,อนุสาวรีย์ประตูชัย,พระธาตุดำ
เริ่ม 8,999 บ.