วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.

Buakaw Village

November 26, 2018 | by M.P. World Travel

Buakhaw Village Tour

Related image

 

 

※ Highlights ※

• ราคาประหยัดที่สุด ตั๋วรถไฟ THSR ในราคาที่ถูกกว่าปกติ 20%

• ประหยัดเวลาในการเดินทาง ไม่ต้องนั่งรถบัส หรือขับรถให้เหนื่อย

• เดินทางจากเหนือสุดไทเป ไปยังใต้สุดเกาสง ใช้เวลาแค่ ชั่วโมงครึ่ง

• เหมาะกับทุกแผนการท่องเที่ยว อย่ารอช้า รีบสั่งซื้อได้เลย

※ สิ่งที่ท่านจะได้รับ ※

ออกเดินทางท่องเที่ยวไต้หวัน ตั้งแต่เหนือสุดไทเปไปจนใต้สุดเกาสง ได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยรถไฟTHSR (Taiwan High Speed Rail) รถไฟที่มีความเร็วสูงถึง 300 km/h หมดปัญหาเรื่องเวลาจำกัด ประหยัดเวลาแล้ว ประหยัดเงินได้อีกกับ THSR Discount Pass ที่จะทำให้ท่านสามารถซื้อตั๋วในราคาที่ถูกกว่าปกติ ไม่ว่าจะเป็นวันไหน เวลาไหน ก็ได้ราคาลดพิเศษ จะจ่ายแพงทำไม อย่ารอช้า

※ ข้อมูลสำคัญ ※

• คุณสมบัติของผู้ใช้: บัตรนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะชาวต่างชาติ หรือผู้ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ non-ROC (Taiwan)

• เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการที่ต้องโดยสาร THSR ทุกท่านโดยมีสถานีต้นทาง คือสถานีไทเป (Taipei)

• ระยะเวลาการใช้งาน: ใบยืนยันการจอง (voucher) ของ KKday มีอายุ 3 เดือน หรือ 90 วัน กรุณานำไปแลกเป็นตั๋วจริงภายในเวลาที่กำหนด

• ตั๋ว THSR ตัวจริง มีอายุการใช้งานภายใน 28 วัน นับตั้งแต่วันที่คุณนำใบยืนยันการจอง (voucher) ของ KKday ไปทำการแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วจริง

• เอกสารที่ต้องใช้: ใช้หนังสือเดินทาง ในการรับตั๋วจริง

※ ข้อมูลเพิ่มเติม ※

• เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี สามารถโดยสารรถไฟ THSR ได้ฟรี ในกรณีที่ใช้ที่นั่งเดียวกับผู้ปกครอง
โดยเด็กต้องอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครอง

• กรุณาระบุชื่อนามสกุล และหมายเลขหนังสือเดินทาง ของผู้เดินทางทุกท่านให้ครบถ้วน และโปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนยืนยันสั่งซื้อ

• ท่านสามารถตรวจสอบตารางรถไฟได้ที่นี่ https://www.thsrc.com.tw/en/TimeTable/SearchResult

※ วิธีการแลกตั๋ว ※

• ท่านจะได้รับใบยืนยันการจอง (voucher) ผ่านทางอีเมลล์ของท่าน หลังจากที่การสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์

• ใบยืนยันการจอง (voucher) ที่ท่านได้รับนั้น จะต้องนำไปแลกเป็นตั๋วเดินทาง THSR ตัวจริง ณ จุดให้บริการที่กำหนดก่อนการออกเดินทาง

• ท่านสามารถแสดงใบยืนยันการจอง (voucher) นี้จากหน้าจอมือถือของท่าน หรือปริ้นคูปองนี้แสดงแก่เจ้าหน้าที่

• แนะนำให้ท่านควรเดินทางไปถึงที่สถานีรถไฟ ให้ถึงล่วงหน้าประมาณ 30 นาที

• ตั๋ว THSR มีอายุการใช้งานภายใน 28 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านทำการแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วจริง

• โปรดแสดงตั๋วเดินทาง THSR ตัวจริง พร้อมกับหนังสือเดินทางของท่าน เพื่อทำการผ่านประตูไปยังชานชลาที่กำหนด

แผนการเดินทาง

 • ขั้นตอนที่ 1 : ใบยืนยันการจอง(voucher) จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลล์ของท่านหลังจากการจองเสร็จสมบูรณ์ ภายในเวลา
 • ขั้นตอนที่ 2 : แลกรับตั๋วเดินทางและหมายเลขที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์จุดให้บริการ THSR
 • รับตั๋วเดินทางเที่ยวเดียว (One way ticket)
 • ขั้นตอนที่ 3: แสดงตั๋วเดินทางต่อเจ้าหน้าที่

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วรถไฟฟ้าความเร็วสูง THSR เดินทางออกจากสถานีไทเป (Taipei) (เที่ยวเดียว)
 • ทิป
 • ประกัน

ประเภทของสินค้า

 • ปริ้นใบยืนยันการจอง (voucher) และนำไปแสดงพร้อมหนังสือเดินทาง เพื่อเข้าใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • Voucher นี้จะมีอายุ 90 วัน หลังจากวันที่ออก
 • ท่านสามารถยกเลิกการจอง และขอรับเงินคืนได้ เฉพาะในกรณีที่ใบยืนยันการจอง (voucher) ของท่านยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งานและยังไม่ได้ทำการจองหมายเลขที่นั่ง โดยต้องเสียค่าบริการยกเลิก 10% ของมูลค่าตั๋วเดินทางนั้นๆ
 • หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการจอง จะมีการคิดค่าธรรมเนียม 10% จากราคาเต็มของค่าตั๋วโดยสาร
 • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี สามารถโดยสารรถไฟ THSR ได้ฟรี ในกรณีที่ใช้ที่นั่งเดียวกับผู้ปกครอง โดยเด็กต้องอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครอง
 • ตั่วรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี้ สงวนสิทธิ์สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ถือสัญชาติไต้หวันเท่านั้น หากท่านใช้หนังสือเดินทางสัญชาติไต้หวันในการจอง ท่านอาจไม่สามารถขอแลกตั๋วเดินทางตัวจริงได้ และจะไม่ได้รับการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
 • กรุณาแสดงหนังสือเดินทางของคุณที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในสถานี เพื่อแลกรับตั๋วเดินทางตัวจริง

นโยบายยกเลิกการจอง

วันที่ยกเลิก ค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจอง
0วัน ก่อนวันเดินทาง 10%
 หมายเหตุ : เนื่องจากความต่างของเขตเวลา วันที่ยืนยันยกเลิกการจองจะกำหนดโดยใช้เขตเวลาของผู้ให้บริการเป็นหลัก โดยจะใช้เวลา 2 – 5 วันในการดำเนินการ และยืนยันคำขอยกเลิกของคุณ เมื่อคำขอยกเลิกได้รับการยืนยันแล้ว คุณจะได้รับเงินคืนภายใน 14 วันทำการ

 

Contact Customer Services.

Thank you for your Information. The officer will contact you back.