วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.

ช่องทางการชำระเงินและเงื่อนไข

ก่อนการชำระเงิน กรุณาศึกษารายละเอียด โปรแกรมการเดินทาง เงื่อนไขการบริการก่อนทำการจองทัวร์

  1. ชำระด้วยเช็ค หรือ เงินสด
  2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ชื่อบัญชี ประเภท เลขที่บัญชี สาขา
บจก. ที.ทีม ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส ออมทรัพย์ 044 – 1 – 79115 – 1 สำนักพหลโยธิน
บจก. ที.ทีม ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส ออมทรัพย์ 014 – 2 – 81856 – 3 พหลโยธิน