วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
RGN5-8M Yangon holy 9 Yangon 2 Days

RGN5-8M Yangon holy 9 Yangon 2 Days

CODE MPWT190279 2วัน 1คืน
ขอพรเทพทันใจ , สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง, เจ๊าทัตจี , เจดีย์กาบาเอ ,วัดพระเขี้ยวแก้ว ,วัดบารมี, เจดีย์มหาวิชยะ ,วัดพระหินอ่อน ,วัดพระเจ๊างาทัตจี
เดินทางช่วง
25 ก.ย. 62 - 22 ธ.ค. 62 ( 7 ช่วงวันเดินทาง )
สถานที่เที่ยวและช้อป
ตลาดสก็อต
อาหาร
สลัดกุ้งมังกร
พักโรงแรม
3 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
25 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 7,999 9,998 7,999 7,999 7,999 แสดง Sold Out
5 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 8,999 10,998 8,999 8,999 8,999 แสดง จอง
26 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 8,999 10,998 8,999 8,999 8,999 แสดง จอง
9 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 8,999 10,998 8,999 8,999 8,999 แสดง จอง
23 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 8,999 10,998 8,999 8,999 8,999 แสดง จอง
7 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 8,999 10,998 8,999 8,999 8,999 แสดง จอง
21 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 8,999 10,998 8,999 8,999 8,999 แสดง จอง
โปรแกรมทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

RGN5-8M Yangon holy 9 Yangon 2 Days
RGN5-8M Yangon holy 9 Yangon 2 Days
ราคาเริ่มต้น 7,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน