วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า [เลสโก ส้มหวาน]

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า [เลสโก ส้มหวาน]

CODE MPWT190362 3วัน 2คืน
🍁เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า-กลับดึก 🏢พักฮ่องกง 2 คืน ไม่เหนื่อย
เดินทางช่วง
19 ต.ค. 62 - 13 ม.ค. 63 ( 18 ช่วงวันเดินทาง )
สถานที่เที่ยวและช้อป
🙏หมุนกังหัน วัดแชกงหมิว 🙏ขอพรวัดอาม่า ขอคู่รักที่วัดหวังต้าเซียน 🌟นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา 🗼ถ่ายรูปคู่หอไอเฟลจำลอง 🌟ชมโบสถ์เซนต์ปอล 🎆ชม A Symphony of Lights
อาหาร
🌟ห่านย่างฮ่องกง
พักโรงแรม
3 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 16,999 20,999 - 16,999 16,999 แสดง จอง
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 16,999 20,999 - 16,999 16,999 แสดง จอง
2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 15,999 19,999 - 15,999 15,999 แสดง จอง
9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 15,999 19,999 - 15,999 15,999 แสดง จอง
16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 15,999 19,999 - 15,999 15,999 แสดง จอง
23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 15,999 19,999 - 15,999 15,999 แสดง จอง
30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 15,999 19,999 - 15,999 15,999 แสดง จอง
5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 15,999 19,999 - 15,999 15,999 แสดง จอง
6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 15,999 19,999 - 15,999 15,999 แสดง จอง
8 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 15,999 19,999 - 15,999 15,999 แสดง จอง
14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 15,999 19,999 - 15,999 15,999 แสดง จอง
21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 15,999 19,999 - 15,999 15,999 แสดง จอง
22 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 15,999 19,999 - 15,999 15,999 แสดง จอง
28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 21,999 26,999 - 21,999 21,999 แสดง จอง
29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 21,999 26,999 - 21,999 21,999 แสดง จอง
31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 23,999 28,999 - 23,999 23,999 แสดง จอง
4 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 14,999 18,999 - 14,999 14,999 แสดง จอง
11 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 15,999 19,999 - 15,999 15,999 แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า [เลสโก ส้มหวาน]
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า [เลสโก ส้มหวาน]
ราคาเริ่มต้น 14,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน