วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
  • ทัวร์พม่า
  • ทัวร์พม่า มหัศจรรย์พม่าไหว้พระ 5 วัดดัง 2วัน1คืน
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์พม่าไหว้พระ 5 วัดดัง 2วัน1คืน

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์พม่าไหว้พระ 5 วัดดัง 2วัน1คืน

CODE MPWT190649 1วัน
สักการะนัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ
เดินทางช่วง
30 ต.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 ( 25 ช่วงวันเดินทาง )
สถานที่เที่ยวและช้อป
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง,พระนอนตาหวาน,วัดหงาทัตยี,เทพทันใจ,เทพกระซิบ,วัดพระหินอ่อน
อาหาร
เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ
30 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 2,999 2,999 - - - แสดง Sold Out
31 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 2,999 2,999 - - - แสดง Sold Out
2 พ.ย. 62 - 2 พ.ย. 62 4,999 4,999 - - - แสดง Sold Out
7 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 3,999 3,999 - - - แสดง Sold Out
9 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 4,999 4,999 - - - แสดง Sold Out
14 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 3,999 3,999 - - - แสดง Sold Out
16 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 4,999 4,999 - - - แสดง Sold Out
21 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 3,999 3,999 - - - แสดง Sold Out
23 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 4,999 4,999 - - - แสดง Sold Out
28 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 3,999 3,999 - - - แสดง Sold Out
30 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 4,999 4,999 - - - แสดง Sold Out
1 ธ.ค. 62 - 1 ธ.ค. 62 3,999 3,999 - - - แสดง Sold Out
2 ธ.ค. 62 - 2 ธ.ค. 62 4,999 4,999 - - - แสดง Sold Out
2 ธ.ค. 62 - 2 ธ.ค. 62 4,999 4,999 - - - แสดง Sold Out
5 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 4,999 4,999 - - - แสดง Sold Out
8 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 4,999 4,999 - - - แสดง Sold Out
9 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 4,999 4,999 - - - แสดง Sold Out
12 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 3,999 3,999 - - - แสดง Sold Out
15 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 4,999 4,999 - - - แสดง Sold Out
16 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 4,999 4,999 - - - แสดง Sold Out
19 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 3,999 3,999 - - - แสดง Sold Out
22 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 4,999 4,999 - - - แสดง Sold Out
23 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 4,999 4,999 - - - แสดง Sold Out
26 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 3,999 3,999 - - - แสดง Sold Out
29 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 3,999 3,999 - - - แสดง Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์พม่าไหว้พระ 5 วัดดัง 2วัน1คืน
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์พม่าไหว้พระ 5 วัดดัง 2วัน1คืน
ราคาเริ่มต้น 2,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน