วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-C01 HAPPY KOREA SNOW & SHOPPING

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-C01 HAPPY KOREA SNOW & SHOPPING

CODE MPWT190804 5วัน 3คืน
เดินทางช่วง
26 ม.ค. 63 - 4 มี.ค. 63 ( 33 ช่วงวันเดินทาง )
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 12,999 17,999 12,999 12,999 12,999 แสดง Sold Out
27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 12,999 17,999 12,999 12,999 12,999 แสดง จอง
28 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 12,999 17,999 12,999 12,999 12,999 แสดง Sold Out
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 12,999 17,999 12,999 12,999 12,999 แสดง จอง
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 14,876 19,876 14,876 14,876 14,876 แสดง Sold Out
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 12,999 17,999 12,999 12,999 12,999 แสดง จอง
1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 12,999 17,999 12,999 12,999 12,999 แสดง จอง
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 12,999 17,999 12,999 12,999 12,999 แสดง จอง
3 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 12,999 17,999 12,999 12,999 12,999 แสดง จอง
4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 13,999 18,999 13,999 13,999 13,999 แสดง จอง
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 16,876 21,876 16,876 16,876 16,876 แสดง จอง
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 16,876 21,876 16,876 16,876 16,876 แสดง จอง
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 12,999 17,999 12,999 12,999 12,999 แสดง จอง
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 12,999 17,999 12,999 12,999 12,999 แสดง จอง
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 12,999 17,999 12,999 12,999 12,999 แสดง จอง
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 12,999 17,999 12,999 12,999 12,999 แสดง จอง
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 12,999 17,999 12,999 12,999 12,999 แสดง จอง
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 12,999 17,999 12,999 12,999 12,999 แสดง จอง
15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 12,999 17,999 12,999 12,999 12,999 แสดง จอง
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 16,876 21,876 16,876 16,876 16,876 แสดง จอง
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 16,876 21,876 16,876 16,876 16,876 แสดง จอง
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 16,876 21,876 16,876 16,876 16,876 แสดง จอง
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 16,876 21,876 16,876 16,876 16,876 แสดง จอง
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 16,876 21,876 16,876 16,876 16,876 แสดง จอง
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 16,876 21,876 16,876 16,876 16,876 แสดง จอง
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 16,876 21,876 16,876 16,876 16,876 แสดง จอง
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 16,876 21,876 16,876 16,876 16,876 แสดง จอง
24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 16,876 21,876 16,876 16,876 16,876 แสดง จอง
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 16,876 21,876 16,876 16,876 16,876 แสดง จอง
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 16,876 21,876 16,876 16,876 16,876 แสดง จอง
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 16,876 21,876 16,876 16,876 16,876 แสดง จอง
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 16,876 21,876 16,876 16,876 16,876 แสดง จอง
29 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 16,876 21,876 16,876 16,876 16,876 แสดง จอง
โปรแกรมทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-C01 HAPPY KOREA SNOW & SHOPPING
ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-C01 HAPPY KOREA SNOW & SHOPPING
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน