วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)

โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)

CODE MPWT231215 8วัน 5คืน
-โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า -น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปu - มอลเตคาตินี่ เทอเม่ - ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส -สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้
เดินทางช่วง
22 ม.ค. 67 - 1 ก.ค. 67 ( 15 ช่วงวันเดินทาง )
สถานที่เที่ยวและช้อป
-อินเทอร์ลาเค่น - เดินเที่ยวชมเมือง - บีทเทนเบิร์ก - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger - THE V-CABLEWAY - ดีจอง - ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
พักโรงแรม
4 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
22 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67 79,900 98,900 79,900 79,900 79,900 แสดง Sold Out
12 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67 79,900 98,900 79,900 79,900 79,900 แสดง Sold Out
19 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 79,900 98,900 79,900 79,900 79,900 แสดง Sold Out
4 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 79,900 98,900 79,900 79,900 79,900 แสดง Sold Out
11 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 79,900 98,900 79,900 79,900 79,900 แสดง Sold Out
18 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 79,900 98,900 79,900 79,900 79,900 แสดง Sold Out
22 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 79,900 98,900 79,900 79,900 79,900 แสดง Sold Out
29 เม.ย. 67 - 6 พ.ค. 67 87,900 106,900 87,900 87,900 87,900 แสดง Sold Out
13 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 85,900 104,900 85,900 85,900 85,900 แสดง Sold Out
20 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 85,900 104,900 85,900 85,900 85,900 แสดง Sold Out
27 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67 85,900 104,900 85,900 85,900 85,900 แสดง Sold Out
3 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 85,900 104,900 85,900 85,900 85,900 แสดง Sold Out
10 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 85,900 104,900 85,900 85,900 85,900 แสดง Sold Out
17 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 85,900 104,900 85,900 85,900 85,900 แสดง Sold Out
24 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67 85,900 104,900 85,900 85,900 85,900 แสดง Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)
โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)
ราคาเริ่มต้น 79,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน