วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
8 วัน 6 คืน แกรนด์ตุรกี

8 วัน 6 คืน แกรนด์ตุรกี

CODE MPWT231441 8วัน 6คืน
บินภายใน 1 เที่ยว + พัก 5 ดาวทุกคืน + โรงแรมถ้ำ 2 คืน + ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เดินทางช่วง
1 พ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68 ( 14 ช่วงวันเดินทาง )
อาหาร
ท้องถิ่น, ไทย, จีน
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
1 พ.ค. 67 - 8 พ.ค. 67 57,900 65,900 57,900 57,900 - แสดง Sold Out
1 มิ.ย. 67 - 8 มิ.ย. 67 53,900 61,900 53,900 53,900 - แสดง จอง
15 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67 53,900 61,900 53,900 53,900 - แสดง จอง
27 ก.ค. 67 - 3 ส.ค. 67 58,900 66,900 58,900 58,900 - แสดง จอง
11 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 58,900 66,900 58,900 58,900 - แสดง จอง
14 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67 54,900 62,900 54,900 54,900 - แสดง จอง
9 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 54,900 62,900 54,900 54,900 - แสดง จอง
12 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 54,900 62,900 54,900 54,900 - แสดง จอง
20 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 54,900 62,900 54,900 54,900 - แสดง จอง
21 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 54,900 62,900 54,900 54,900 - แสดง จอง
16 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 54,900 62,900 54,900 54,900 - แสดง จอง
1 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67 54,900 62,900 54,900 54,900 - แสดง จอง
27 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68 67,900 76,900 67,900 67,900 - แสดง จอง
28 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68 67,900 76,900 67,900 67,900 - แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

8 วัน 6 คืน แกรนด์ตุรกี
8 วัน 6 คืน แกรนด์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 53,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน