วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ZGMDL-24018M พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมปุระ ทะเลเจดีย์

ZGMDL-24018M พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมปุระ ทะเลเจดีย์

CODE MPWT240029 4วัน 3คืน
ร่วมพิธีมหามงคลล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี สักการะ 2 มหาบูชาสถาน ชมสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
เดินทางช่วง
20 ก.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )
พักโรงแรม
3 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 15,990 18,490 15,990 15,990 15,990 แสดง จอง
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 15,990 18,490 15,990 15,990 15,990 แสดง จอง
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 16,990 19,490 16,990 16,990 16,990 แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGMDL-24018M พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมปุระ ทะเลเจดีย์
ZGMDL-24018M พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมปุระ ทะเลเจดีย์
ราคาเริ่มต้น 15,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน