วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ZGRGN-24018M พม่า ย่างกุ้ง หงสา  อินทร์แขวน (พัก 5 ดาว)

ZGRGN-24018M พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (พัก 5 ดาว)

CODE MPWT240031 3วัน 2คืน
เดินทางช่วง
28 มิ.ย. 67 - 20 ต.ค. 67 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 11,990 14,490 11,990 11,990 11,990 แสดง Sold Out
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 12,990 15,490 12,990 12,990 12,990 แสดง จอง
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 12,990 15,490 12,990 12,990 12,990 แสดง จอง
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 12,990 15,490 12,990 12,990 12,990 แสดง จอง
30 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67 11,990 14,490 11,990 11,990 11,990 แสดง จอง
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 11,990 14,490 11,990 11,990 11,990 แสดง จอง
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 11,990 14,490 11,990 11,990 11,990 แสดง จอง
4 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67 12,990 15,490 12,990 12,990 12,990 แสดง จอง
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 12,990 15,490 12,990 12,990 12,990 แสดง จอง
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 13,990 16,490 13,990 13,990 13,990 แสดง จอง
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 12,990 15,490 12,990 12,990 12,990 แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGRGN-24018M พม่า ย่างกุ้ง หงสา  อินทร์แขวน (พัก 5 ดาว)
ZGRGN-24018M พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (พัก 5 ดาว)
ราคาเริ่มต้น 11,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน