วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ZGHAN-2401VN เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (พักซาปา 2 คืน)

ZGHAN-2401VN เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (พักซาปา 2 คืน)

CODE MPWT240045 4วัน 3คืน
ท่องดินแดนแห่งสายหมอก "พักซาปา2คืน" ดื่มด่ำบรรยากาซเมืองกลางหุบเขา
เดินทางช่วง
24 พ.ค. 67 - 1 ต.ค. 67 ( 22 ช่วงวันเดินทาง )
พักโรงแรม
3 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
24 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 9,990 12,990 9,990 9,990 9,990 แสดง Sold Out
30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67 10,990 13,990 10,990 10,990 9,990 แสดง Sold Out
1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67 11,990 14,990 11,990 11,990 10,990 แสดง จอง
8 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67 11,990 14,990 11,990 11,990 10,990 แสดง Sold Out
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 11,990 14,990 11,990 10,990 10,990 แสดง จอง
28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67 11,990 14,990 11,990 11,990 10,990 แสดง Sold Out
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 15,990 18,990 15,990 15,990 14,990 แสดง จอง
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 15,990 18,990 15,990 15,990 14,990 แสดง จอง
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 15,990 18,990 15,990 15,990 14,990 แสดง จอง
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 15,990 18,990 15,990 15,990 14,990 แสดง จอง
1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67 11,990 14,990 11,990 11,990 10,990 แสดง จอง
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 15,990 18,990 15,990 15,990 14,990 แสดง จอง
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 15,990 18,990 15,990 15,990 14,990 แสดง จอง
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 11,990 14,990 11,990 11,990 10,990 แสดง จอง
30 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67 10,990 13,990 10,990 9,990 9,990 แสดง จอง
5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67 12,990 15,990 12,990 12,990 11,990 แสดง จอง
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 12,990 15,990 12,990 12,990 11,990 แสดง จอง
14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 12,990 15,990 12,990 12,990 11,990 แสดง จอง
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 12,990 15,990 12,990 12,990 11,990 แสดง จอง
21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 12,990 15,990 12,990 12,990 11,990 แสดง จอง
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 12,990 15,990 12,990 12,990 11,990 แสดง จอง
28 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67 12,990 15,990 12,990 12,990 11,990 แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGHAN-2401VN เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (พักซาปา 2 คืน)
ZGHAN-2401VN เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (พักซาปา 2 คืน)
ราคาเริ่มต้น 9,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน