วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ZGTPE-2406VZ ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน)

ZGTPE-2406VZ ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน)

CODE MPWT240079 4วัน 3คืน
เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เผิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสความโรแมนติก หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น และอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
เดินทางช่วง
25 พ.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 ( 20 ช่วงวันเดินทาง )
พักโรงแรม
4 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
25 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67 17,990 23,990 17,990 17,990 17,990 แสดง Sold Out
2 มิ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 67 16,990 22,990 16,990 16,990 16,990 แสดง Sold Out
15 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 17,990 23,990 17,990 17,990 17,990 แสดง จอง
22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 17,990 23,990 17,990 17,990 17,990 แสดง จอง
13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 18,990 24,990 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 20,990 26,990 20,990 20,990 20,990 แสดง จอง
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 20,990 26,990 20,990 20,990 20,990 แสดง จอง
3 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67 18,990 24,990 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 18,990 24,990 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง
31 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67 17,990 23,990 17,990 17,990 17,990 แสดง จอง
7 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 17,990 23,990 17,990 17,990 17,990 แสดง จอง
14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 17,990 23,990 17,990 17,990 17,990 แสดง จอง
21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 17,990 23,990 17,990 17,990 17,990 แสดง จอง
28 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67 18,990 24,990 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง
5 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67 18,990 24,990 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง
9 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 18,990 24,990 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 21,990 27,990 21,990 21,990 21,990 แสดง จอง
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 21,990 27,990 21,990 21,990 21,990 แสดง จอง
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 18,990 24,990 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง
16 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 18,990 24,990 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGTPE-2406VZ ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน)
ZGTPE-2406VZ ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป บินเช้า-กลับเย็น (พักย่านซีเหมินติง 2 คืน)
ราคาเริ่มต้น 16,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน