วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ZGTPE-2407VZ ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป (บินดึก-กลับเย็น)

ZGTPE-2407VZ ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป (บินดึก-กลับเย็น)

CODE MPWT240093 5วัน 3คืน
เที่ยวไต้หวันสุดชิล ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 นั่งรถไฟอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เช็คอินย่านซีเหมินติง
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. 67 - 23 ต.ค. 67 ( 18 ช่วงวันเดินทาง )
พักโรงแรม
4 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 15,990 21,990 15,990 15,990 15,990 แสดง Sold Out
28 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67 14,990 20,990 14,990 14,990 14,990 แสดง จอง
5 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67 16,990 22,990 16,990 16,990 16,990 แสดง จอง
12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 16,990 22,990 16,990 16,990 16,990 แสดง จอง
20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 20,990 26,990 20,990 20,990 20,990 แสดง จอง
27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 20,990 26,990 20,990 20,990 20,990 แสดง จอง
10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 20,990 26,990 20,990 20,990 20,990 แสดง จอง
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 19,990 25,990 19,990 19,990 19,990 แสดง จอง
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 19,990 25,990 19,990 19,990 19,990 แสดง จอง
30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67 18,990 24,990 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง
6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 18,990 24,990 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 18,990 24,990 18,990 18,990 18,990 แสดง จอง
27 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67 19,990 25,990 19,990 19,990 19,990 แสดง จอง
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 22,990 28,990 22,990 22,990 22,990 แสดง จอง
12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 20,990 26,990 20,990 20,990 20,990 แสดง จอง
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 19,990 25,990 19,990 19,990 19,990 แสดง จอง
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 19,990 25,990 19,990 19,990 19,990 แสดง จอง
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 20,990 26,990 20,990 20,990 20,990 แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGTPE-2407VZ ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป (บินดึก-กลับเย็น)
ZGTPE-2407VZ ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป (บินดึก-กลับเย็น)
ราคาเริ่มต้น 14,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน