วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ทัวร์อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)

CODE MPWT240100 8วัน 5คืน
-โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม -เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - มอนเตคาตินี่ -ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ -จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้ -อินเทอร์ลาเค่น
เดินทางช่วง
23 ส.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 ( 9 ช่วงวันเดินทาง )
สถานที่เที่ยวและช้อป
-เดินเที่ยวชมเมือง - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง -ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
พักโรงแรม
4 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
23 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67 79,900 98,900 79,900 79,900 79,900 แสดง จอง
6 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67 79,900 98,900 79,900 79,900 79,900 แสดง จอง
22 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 86,900 105,900 86,900 86,900 86,900 แสดง จอง
7 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 83,900 102,900 83,900 83,900 83,900 แสดง จอง
21 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 83,900 102,900 83,900 83,900 83,900 แสดง จอง
8 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67 79,900 98,900 79,900 79,900 79,900 แสดง จอง
23 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 86,900 105,900 86,900 86,900 86,900 แสดง จอง
1 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67 87,900 106,900 87,900 87,900 87,900 แสดง จอง
4 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 87,900 106,900 87,900 87,900 87,900 แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)
ทัวร์อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)
ราคาเริ่มต้น 79,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน