วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ZGYIH-2402QW จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)

ZGYIH-2402QW จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)

CODE MPWT240185 6วัน 5คืน
เดินทางช่วง
23 มิ.ย. 67 - 4 พ.ย. 67 ( 40 ช่วงวันเดินทาง )
พักโรงแรม
5 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
23 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67 16,990 21,990 16,990 18,990 18,990 แสดง Sold Out
26 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67 16,990 21,990 16,990 18,990 18,990 แสดง Sold Out
30 มิ.ย. 67 - 5 ก.ค. 67 16,990 21,990 16,990 18,990 18,990 แสดง จอง
3 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67 15,990 20,990 15,990 17,990 17,990 แสดง Sold Out
7 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67 15,990 20,990 15,990 17,990 17,990 แสดง Sold Out
10 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67 15,990 20,990 15,990 17,990 17,990 แสดง จอง
14 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67 15,990 20,990 15,990 17,990 17,990 แสดง จอง
17 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 17,990 22,990 17,990 19,990 19,990 แสดง Sold Out
21 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67 17,990 22,990 17,990 19,990 19,990 แสดง จอง
24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 15,990 20,990 15,990 17,990 17,990 แสดง Sold Out
28 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67 15,990 20,990 15,990 17,990 17,990 แสดง จอง
31 ก.ค. 67 - 5 ส.ค. 67 15,990 20,990 15,990 17,990 17,990 แสดง จอง
4 ส.ค. 67 - 9 ส.ค. 67 16,990 21,990 16,990 18,990 18,990 แสดง จอง
7 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 17,990 22,990 17,990 19,990 19,990 แสดง Sold Out
11 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67 17,990 22,990 17,990 19,990 19,990 แสดง จอง
14 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 16,990 21,990 16,990 18,990 18,990 แสดง จอง
16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67 16,990 21,990 16,990 18,990 18,990 แสดง จอง
18 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67 16,990 21,990 16,990 18,990 18,990 แสดง จอง
21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 16,990 21,990 16,990 18,990 18,990 แสดง จอง
28 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67 16,990 21,990 16,990 18,990 18,990 แสดง Sold Out
30 ส.ค. 67 - 4 ก.ย. 67 16,990 21,990 16,990 18,990 18,990 แสดง จอง
1 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67 17,990 22,990 17,990 19,990 19,990 แสดง จอง
6 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 17,990 22,990 17,990 19,990 19,990 แสดง จอง
11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 17,990 22,990 17,990 19,990 19,990 แสดง จอง
15 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 17,990 22,990 17,990 19,990 19,990 แสดง จอง
18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 17,990 22,990 17,990 19,990 19,990 แสดง จอง
20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 17,990 22,990 17,990 19,990 19,990 แสดง จอง
22 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67 17,990 22,990 17,990 19,990 19,990 แสดง จอง
25 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 17,990 22,990 17,990 19,990 19,990 แสดง จอง
2 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 17,990 22,990 17,990 19,990 19,990 แสดง จอง
6 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67 17,990 22,990 17,990 19,990 19,990 แสดง จอง
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 19,990 24,990 19,990 21,990 21,990 แสดง จอง
13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 18,990 23,990 18,990 20,990 20,990 แสดง จอง
16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 18,990 23,990 18,990 20,990 20,990 แสดง จอง
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 19,990 24,990 19,990 21,990 21,990 แสดง จอง
20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 18,990 23,990 18,990 20,990 20,990 แสดง Sold Out
23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 19,990 24,990 19,990 21,990 21,990 แสดง จอง
25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 18,990 23,990 18,990 20,990 20,990 แสดง จอง
27 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67 18,990 23,990 18,990 20,990 20,990 แสดง จอง
30 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67 18,990 23,990 18,990 20,990 20,990 แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGYIH-2402QW จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)
ZGYIH-2402QW จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)
ราคาเริ่มต้น 15,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน