วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ZGHAK-2405AQ จีน ซานย่า ไหโข่ว อุทยานหนานซาน

ZGHAK-2405AQ จีน ซานย่า ไหโข่ว อุทยานหนานซาน

CODE MPWT240283 4วัน 2คืน
เช็คอินฮาวายแห่งดินแดนมังกร เที่ยวอุทยานยอดเขาลู่หุยโถว สักการะเจ้าแม่กวนอิมหนานซานแห่งทะเลจีนใต้
เดินทางช่วง
30 มิ.ย. 67 - 2 ต.ค. 67 ( 27 ช่วงวันเดินทาง )
พักโรงแรม
4 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
30 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67 9,990 12,890 9,990 9,990 9,990 แสดง จอง
5 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67 10,990 13,890 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
7 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67 9,990 12,890 9,990 9,990 9,990 แสดง จอง
12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67 10,990 13,890 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
14 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67 9,990 12,890 9,990 9,990 9,990 แสดง จอง
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 12,990 15,890 12,990 12,990 12,990 แสดง จอง
21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 9,990 12,890 9,990 9,990 9,990 แสดง จอง
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 12,990 15,890 12,990 12,990 12,990 แสดง จอง
28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 9,990 12,890 9,990 9,990 9,990 แสดง จอง
2 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67 10,990 13,890 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
4 ส.ค. 67 - 7 ส.ค. 67 9,990 12,890 9,990 9,990 9,990 แสดง จอง
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 12,990 15,890 12,990 12,990 12,990 แสดง จอง
11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 9,990 12,890 9,990 9,990 9,990 แสดง จอง
16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 10,990 13,890 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
18 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67 9,990 12,890 9,990 9,990 9,990 แสดง จอง
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 10,990 13,890 10,990 10,990 10,990 แสดง Sold Out
25 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67 9,990 12,890 9,990 9,990 9,990 แสดง จอง
30 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67 10,990 13,890 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
1 ก.ย. 67 - 4 ก.ย. 67 9,990 12,890 9,990 9,990 9,990 แสดง จอง
6 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 10,990 13,890 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
8 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 9,990 12,890 9,990 9,990 9,990 แสดง จอง
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 10,990 13,890 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
15 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 9,990 12,890 9,990 9,990 9,990 แสดง จอง
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 10,990 13,890 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
22 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 9,990 12,890 9,990 9,990 9,990 แสดง จอง
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 10,990 13,890 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
29 ก.ย. 67 - 2 ต.ค. 67 9,990 12,890 9,990 9,990 9,990 แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGHAK-2405AQ จีน ซานย่า ไหโข่ว อุทยานหนานซาน
ZGHAK-2405AQ จีน ซานย่า ไหโข่ว อุทยานหนานซาน
ราคาเริ่มต้น 9,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน