วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ZGHAK-2406AQ จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ อุทยานหนานซาน

ZGHAK-2406AQ จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ อุทยานหนานซาน

CODE MPWT240284 5วัน 3คืน
สักการะเจ้าแม่กวนอิมทะเลจีนใต้ เยือนฮาวายแดนมังกร เที่ยวอุทยานยอดเขาลู่หุยโถว ชมวิวเกาะ "ซานย่า"
เดินทางช่วง
29 พ.ค. 67 - 4 ต.ค. 67 ( 29 ช่วงวันเดินทาง )
พักโรงแรม
5 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
29 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67 12,990 16,890 12,990 12,990 12,990 แสดง จอง
5 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67 12,990 16,890 12,990 12,990 12,990 แสดง จอง
1 ก.ค. 67 - 5 ก.ค. 67 10,990 14,890 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
3 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67 12,990 16,890 12,990 12,990 12,990 แสดง จอง
8 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67 10,990 14,890 10,990 10,990 10,990 แสดง Sold Out
10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 12,990 16,890 12,990 12,990 12,990 แสดง จอง
15 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67 10,990 14,890 10,990 10,990 10,990 แสดง Sold Out
17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 13,990 17,890 13,990 13,990 13,990 แสดง จอง
22 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67 10,990 14,890 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 13,990 17,890 13,990 13,990 13,990 แสดง จอง
29 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67 10,990 14,890 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
31 ก.ค. 67 - 4 ส.ค. 67 12,990 16,890 12,990 12,990 12,990 แสดง จอง
5 ส.ค. 67 - 9 ส.ค. 67 10,990 14,890 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
7 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 12,990 16,890 12,990 12,990 12,990 แสดง จอง
12 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67 10,990 14,890 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 12,990 16,890 12,990 12,990 12,990 แสดง จอง
19 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67 10,990 14,890 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 12,990 16,890 12,990 12,990 12,990 แสดง จอง
26 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67 10,990 14,890 10,990 10,990 10,990 แสดง จอง
28 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67 12,990 16,890 12,990 12,990 12,990 แสดง จอง
2 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67 11,990 15,890 11,990 11,990 11,990 แสดง จอง
4 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67 12,990 16,890 12,990 12,990 12,990 แสดง จอง
9 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67 11,990 15,890 11,990 11,990 11,990 แสดง จอง
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 12,990 16,890 12,990 12,990 12,990 แสดง จอง
16 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 11,990 15,890 11,990 11,990 11,990 แสดง จอง
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 12,990 16,890 12,990 12,990 12,990 แสดง จอง
23 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67 11,990 15,890 11,990 11,990 11,990 แสดง จอง
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 12,990 16,890 12,990 12,990 12,990 แสดง จอง
30 ก.ย. 67 - 4 ต.ค. 67 11,990 15,890 11,990 11,990 11,990 แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGHAK-2406AQ จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ อุทยานหนานซาน
ZGHAK-2406AQ จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ อุทยานหนานซาน
ราคาเริ่มต้น 10,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน