วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ZGSIN-2404SQ สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สูตูดิโอ - รวมค่าเข้ายูนิเวอร์แซล

ZGSIN-2404SQ สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สูตูดิโอ - รวมค่าเข้ายูนิเวอร์แซล

CODE MPWT240323 3วัน 2คืน
เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ เช็คอินอุโมงค์ต้นไม้ ช็อปปิงย่านออร์ชาร์ด ชมความงามวัดพระเขี้ยวแก้ว
เดินทางช่วง
27 ก.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 ( 7 ช่วงวันเดินทาง )
พักโรงแรม
3 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 24,990 31,490 24,990 24,990 23,990 แสดง จอง
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 21,990 27,490 21,990 21,990 20,990 แสดง จอง
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 20,990 25,490 20,990 20,990 19,990 แสดง จอง
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 20,990 25,490 20,990 20,990 19,990 แสดง จอง
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 20,990 25,490 20,990 20,990 19,990 แสดง จอง
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 23,990 28,490 23,990 23,990 22,990 แสดง จอง
30 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 27,990 33,490 27,990 27,990 26,990 แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGSIN-2404SQ สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สูตูดิโอ - รวมค่าเข้ายูนิเวอร์แซล
ZGSIN-2404SQ สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สูตูดิโอ - รวมค่าเข้ายูนิเวอร์แซล
ราคาเริ่มต้น 20,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน