วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
FMS-DADVZ003 เวียดนาม : ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4D3N By VZ

FMS-DADVZ003 เวียดนาม : ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4D3N By VZ

CODE MPWT240344 4วัน 3คืน
มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
เดินทางช่วง
2 ส.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 ( 19 ช่วงวันเดินทาง )
สถานที่เที่ยวและช้อป
มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
อาหาร
กุ้งมังกรซอสเนย, หม้อไฟทะเล
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
2 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67 11,999 14,999 11,999 11,999 11,999 แสดง จอง
7 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67 10,999 13,999 10,999 10,999 10,999 แสดง จอง
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 13,999 16,999 13,999 13,999 13,999 แสดง จอง
11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 11,999 14,999 11,999 11,999 11,999 แสดง จอง
16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 11,999 14,999 11,999 11,999 11,999 แสดง จอง
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 11,999 14,999 11,999 11,999 11,999 แสดง จอง
25 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67 10,999 13,999 10,999 10,999 10,999 แสดง จอง
5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67 11,999 14,999 11,999 11,999 11,999 แสดง จอง
11 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67 10,999 13,999 10,999 10,999 10,999 แสดง จอง
21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 11,999 14,999 11,999 11,999 11,999 แสดง จอง
25 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67 10,999 13,999 10,999 10,999 10,999 แสดง จอง
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 11,999 14,999 11,999 11,999 11,999 แสดง จอง
2 ต.ค. 67 - 5 ต.ค. 67 11,999 14,999 11,999 11,999 11,999 แสดง จอง
4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 12,999 15,999 12,999 12,999 12,999 แสดง จอง
9 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 11,999 14,999 11,999 11,999 11,999 แสดง จอง
10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 13,999 16,999 13,999 13,999 13,999 แสดง จอง
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 12,999 15,999 12,999 12,999 12,999 แสดง จอง
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 12,999 15,999 12,999 12,999 12,999 แสดง จอง
22 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 9,999 12,999 9,999 9,999 9,999 แสดง Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

FMS-DADVZ003 เวียดนาม : ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4D3N By VZ
FMS-DADVZ003 เวียดนาม : ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4D3N By VZ
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน