วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
SL-TPE15 TAINAN TAIPEI ALISHAN 6D4N

SL-TPE15 TAINAN TAIPEI ALISHAN 6D4N

CODE MPWT240345 6วัน 4คืน
นั่งรถไฟโบราณอาหลีซาน,ล่องเรือทะเลสาบ,ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
5 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ
5 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 13,999 20,499 - - - แสดง Sold Out
5 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 13,999 20,499 - - - แสดง Sold Out
5 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 13,999 20,499 - - - แสดง Sold Out
5 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 13,999 20,499 - - - แสดง จอง
5 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 13,999 20,499 - - - แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

SL-TPE15 TAINAN TAIPEI ALISHAN 6D4N
SL-TPE15 TAINAN TAIPEI ALISHAN 6D4N
ราคาเริ่มต้น 13,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน