วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ZGYIH-2405QW จีน จางเจียเจี้ย  เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)

ZGYIH-2405QW จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)

CODE MPWT240441 6วัน 5คืน
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน ล่องเรือเมืองโบราณเพิ่งหวง เช็คอินชมแสงสีเมืองฝูหรงเจิ้น
เดินทางช่วง
1 พ.ย. 67 - 6 ม.ค. 68 ( 18 ช่วงวันเดินทาง )
พักโรงแรม
5 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
1 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67 17,990 22,990 17,990 18,990 18,990 แสดง จอง
3 พ.ย. 67 - 8 พ.ย. 67 16,990 21,990 16,990 17,990 17,990 แสดง จอง
8 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 17,990 22,990 17,990 18,990 18,990 แสดง จอง
10 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67 16,990 21,990 16,990 17,990 17,990 แสดง จอง
15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 17,990 22,990 17,990 18,990 18,990 แสดง จอง
17 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67 16,990 21,990 16,990 17,990 17,990 แสดง จอง
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 17,990 22,990 17,990 18,990 18,990 แสดง จอง
24 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67 16,990 21,990 16,990 17,990 17,990 แสดง Sold Out
29 พ.ย. 67 - 4 ธ.ค. 67 17,990 22,990 17,990 18,990 18,990 แสดง จอง
1 ธ.ค. 67 - 6 ธ.ค. 67 19,990 24,990 19,990 20,990 20,990 แสดง จอง
6 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 19,990 24,990 19,990 20,990 20,990 แสดง จอง
8 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 17,990 22,990 17,990 18,990 18,990 แสดง จอง
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 17,990 22,990 17,990 18,990 18,990 แสดง จอง
15 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 16,990 21,990 16,990 17,990 17,990 แสดง จอง
20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 17,990 22,990 17,990 18,990 18,990 แสดง จอง
22 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 17,990 22,990 17,990 18,990 18,990 แสดง จอง
27 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 23,990 28,990 23,990 24,990 24,990 แสดง จอง
1 ม.ค. 68 - 6 ม.ค. 68 19,990 24,990 19,990 20,990 20,990 แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGYIH-2405QW จีน จางเจียเจี้ย  เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)
ZGYIH-2405QW จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)
ราคาเริ่มต้น 16,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน