วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ทัวร์จีน ปักกิ่ง กู๋เป่ย Popland Universal 6D 4N (TG)

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กู๋เป่ย Popland Universal 6D 4N (TG)

CODE MPWT240447 6วัน 4คืน
-ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ถนนหวังฝูจิ่ง -เมืองโบราณใต้ดิน - POP LAND (รวมรถรับ-ส่งแล้ว)
เดินทางช่วง
13 ก.ย. 67 - 5 ม.ค. 68 ( 17 ช่วงวันเดินทาง )
สถานที่เที่ยวและช้อป
-ย่านซานหลี่ถุน - Universal Beijing Resort -หอฟ้าเทียนถาน - กำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ - เมืองโบราณริมน้ำกู่เป๋ยสุ่ยเจิ้น
อาหาร
-เมนูพิเศษ!! สุกี้มองโกล -เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
พักโรงแรม
4 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 45,900 55,900 45,900 45,900 45,900 แสดง จอง
20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 45,900 55,900 45,900 45,900 45,900 แสดง จอง
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 48,900 58,900 48,900 48,900 48,900 แสดง จอง
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 48,900 58,900 48,900 48,900 48,900 แสดง จอง
25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 47,900 57,900 47,900 47,900 47,900 แสดง จอง
1 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67 45,900 55,900 45,900 45,900 45,900 แสดง จอง
8 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 45,900 55,900 45,900 45,900 45,900 แสดง จอง
15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 45,900 55,900 45,900 45,900 45,900 แสดง จอง
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 45,900 55,900 45,900 45,900 45,900 แสดง จอง
29 พ.ย. 67 - 4 ธ.ค. 67 46,900 56,900 46,900 46,900 46,900 แสดง จอง
6 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 47,900 57,900 47,900 47,900 47,900 แสดง จอง
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 46,900 56,900 46,900 46,900 46,900 แสดง จอง
20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 47,900 57,900 47,900 47,900 47,900 แสดง จอง
24 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 48,900 58,900 48,900 48,900 48,900 แสดง จอง
27 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 49,900 59,900 49,900 49,900 49,900 แสดง จอง
29 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68 49,900 59,900 49,900 49,900 49,900 แสดง จอง
31 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68 49,900 59,900 49,900 49,900 49,900 แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กู๋เป่ย Popland Universal 6D 4N (TG)
ทัวร์จีน ปักกิ่ง กู๋เป่ย Popland Universal 6D 4N (TG)
ราคาเริ่มต้น 45,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน