วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)

CODE MPWT240503 8วัน 5คืน
-เข้าชม "มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์" -ถ่ายภาพคู่กับ "สนามกีฬาโคลอสเซียม" -ชม ความมหัศจรรย์ของ "หอเอนแห่งเมืองปีซ่า" -ลงเรือเข้าสู่ "เมืองเวนิส" -นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
เดินทางช่วง
20 ก.ค. 67 - 3 ม.ค. 68 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )
สถานที่เที่ยวและช้อป
-ชม "เมืองอินเทอร์ลาเก้น" -เข้าชม "พระราชวังแวร์ซายย์" -ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ มหานครปารีส -ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด
พักโรงแรม
4 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
20 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67 99,900 119,800 99,900 99,900 99,900 แสดง จอง
10 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67 99,900 119,800 99,900 99,900 99,900 แสดง จอง
12 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67 83,900 103,800 83,900 83,900 83,900 แสดง จอง
3 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67 85,900 105,800 85,900 85,900 85,900 แสดง จอง
17 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 87,900 107,800 87,900 87,900 87,900 แสดง จอง
22 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67 89,900 109,800 89,900 89,900 89,900 แสดง จอง
1 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67 92,900 112,800 92,900 92,900 92,900 แสดง จอง
27 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68 92,900 112,800 92,900 92,900 92,900 แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)
ราคาเริ่มต้น 83,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน