วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.

รู้หรือไม่ โรงพยาบาลไหนรับตรวจไวรัสโควิคบ้าง

March 10, 2020 | by M.P. World Travel

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19)

ล่าสุด วันที่ 28 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้ที่มีประวัติเพิ่งเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์ อิตาลี ขอให้กักตัวเพื่อดูอาการ 14 วัน หากมีอาการดังต่อไปนี้ เช่น มีไข้ หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ, เจ็บคอ, มีน้ำมูก หรือหายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และขอให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อ

สำหรับผู้ประกันตนมีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยได้ประสานให้สถานพยาบาลคู่สัญญา 242 แห่ง และเครือข่ายทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมในการรักษา และวิธีป้องกันอย่างเต็มที่ พร้อมประสานส่งตัวผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธีในโรงพยาบาล สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตามขั้นตอนกระบวนการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

?อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) โดยแต่ละแห่งมีค่าบริการ ดังนี้?

- จุฬาลงกรณ์ ค่าบริการประมาณ 3,000-6,000 บาท - ราชวิถี ค่าบริการประมาณ 3,000-6,000 บาท - รามาธิบดี ค่าบริการประมาณ 5,000 บาท ขึ้นไป - วิชัยยุทธ ค่าบริการประมาณ 7,500 บาท บวก-ลบ - บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ค่าบริการประมาณ 7,500-10,000 บาท - พญาไท 2 ค่าบริการประมาณ 6,100 บาท - แพทย์รังสิต ค่าบริการประมาณ 8,000 บาท - เปาโล ค่าบริการประมาณ 5,000 บาท - ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ค่าบริการประมาณ 9,900 บาท - บำราศนราดูร ค่าบริการประมาณ 2,500 บาท - กรุงเทพคริสเตียน ค่าบริการประมาณ 5,000-10,000 บาท - พระราม 9 ค่าบริการประมาณ 8,000-10,000 บาท. ขอบคุณแหล่งที่มา >> นสพ.ไทยรัฐ