วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.

มรดกโลก พระราชวังเวสต์มินสเตอร์

January 16, 2020 | by M.P. World Travel

ไปเที่ยวกัน - พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ และ หอนาฬิกาบิ๊กเบน ,กรุงลอนดอน

พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ เป็นสถานที่ประชุมของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบันในฐานะอาคารรัฐสภาเป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดในลอนดอนซึ่งเป็นมรดกโลกและเป็นหนึ่งในอาคารที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1016 มีห้องทั้งหมดด้วยกันประมาณ 1,100 ห้อง ตัวสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 19 แต่ก็ยังมีส่วนก่อสร้างเดิมเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยรวมทั้งท้องพระโรงที่ในปัจจุบันใช้ในงานสำคัญ เช่นการตั้งศพของบุคคลสำคัญก่อนที่จะนำไปฝังและหออัญมณี

 
ในส่วนของหอนาฬิกาบิ๊กเบน เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในลอนดอนที่มีชื่อเสียงก้องโลกและเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศอังกฤษ โดยแต่เดิมนั้นคำว่าบิ๊กเบนเป็นชื่อของระฆังในหอนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุด ระฆังนี้เรียกอีกอย่างว่ามหาระฆังหรือเดอะเกรทเบลล์ มีน้ำหนัก 13 ตัน (13,760 กิโลกรัม) เป็นหอนาฬิกาประจำ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาของอังกฤษตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง ซึ่งบิ๊กเบนเป็นชื่อเล่นของระฆังใบใหญ่ที่สุด หนักถึง 13,760 กิโลกรัม แขวนไว้บริเวณช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกา รวมทั้งสิ้น 5 ใบ ก่อสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1858 และเชื่อว่าตั้งชื่อตามข้าหลวงฝ่ายโยธาธิการของกรุงลอนดอน ซึ่งเป็นชายร่างใหญ่ชื่อเบนจามิน ฮอลล์ สำหรับหอคอยนั้นออกแบบโดยสถาปนิก Charles Barry และ Augustus Pugin เป็นสไตล์สถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูกอธิคที่คลาสสิก