วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.

ท่าอากาศยานดอนเมือง มีจุดให้บริการจอดรถ(Parking)กี่แห่ง

September 27, 2019 | by M.P. World Travel

ท่าอากาศยานดอนเมือง มีจุดให้บริการจอดรถ(Parking)กี่แห่ง

ไปสนามบินดอนเมืองทีไร งงกับที่จอดรถ และอาคารผู้โดยสาร ทุกที จะบินต่างประเทศ หรือบินในประเทศ เคาน์เตอร์เช็คอินของคุณอยู่ Row ต้องเดินทางเข้าประตูอะไร รวมถึง แถวเคาน์เตอร์เช็คอิน ทั้ง 2 อาคาร เช็คอิน และ โหลดกระเป๋าเดินทาง บทความนี้ อาจจะทำให้ทุกท่านได้ประโยชน์ ไม่มากก็น้อย

อาคารจอดรถยนต์

อาคารจอดรถยนต์ อาคาร 1 (ชั้นใต้ดิน) รองรับรถยนต์ได้ 542 คัน

อาคารจอดรถยนต์ อาคาร 2 (อาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น) รองรับรถยนต์ได้ 1,498 คัน

อาคารจอดรถยนต์ ภายในประเทศ (หลังเดิม) รองรับรถยนต์ได้ 470 คัน

แถวเคาน์เตอร์เช็คอิน ทั้ง 2 อาคาร เช็คอิน และ โหลดกระเป๋าเดินทาง

Admin แนะนำบทความ ที่น่าสนใจอื่นๆ...
ขอขอบคุณข้อมูลดีดี จาก : https://www.airportthai.co.th/